เทศบาลเมืองสาธารณรัฐเช็กกว่าร้อยละ 70 วางแผนที่จะสร้างอพาร์ทเมนท์เพิ่มเติม

 

เทศบาลเมืองสาธารณรัฐเช็กกว่าร้อยละ 70 วางแผนที่จะสร้างอพาร์ทเมนท์เพิ่มเติม

รัฐบาลและเทศบาลเมืองสาธารณรัฐเช็กมีความต้องการอพาร์ทเมนท์เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดยปัจจุบันเทศบาลเมืองต่างๆ มีอพาร์ทเมนท์ให้เช่าประมาณ 144,000 ห้อง ซึ่งการดำเนินการปล่อยเช่าอพาร์ทเมนต์ภายใต้การดูแลของรัฐบาลและเทศบาลเมืองสาธารณรัฐเช็ก จะมีราคาที่ต่ำกว่าการเช่าอพาร์ทเมนต์ทั่วไป เพื่อช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นความต้องการในการเพิ่มที่อยู่อาศัยด้วยการซื้อหรือสร้างยูนิตใหม่ ของรัฐบาลและเทศบาลเมืองสาธารณรัฐเช็ก แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา “เทศบาลเมืองสาธารณรัฐเช็กประมาณร้อยละ 70 เห็นว่าจำนวนที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอและวางแผนที่จะก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม ความต้องการนี้คิดเป็นมูลค่ามหาศาล” กล่าวโดย Mr.Petr Waleczko โฆษกกระทรวงการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจำนวนอพาร์ทเมนท์ในเขตเทศบาลจะมีแนวทางการพัฒนาไปในทิศทางใดในปีต่อๆ ไป จะขึ้นอยู่กับเทศบาลเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของกระทรวงการพัฒนาท้องถิ่น มีหน้าที่ในการช่วยเหลือโดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในการปฏิรูปที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยให้เทศบาลต่างๆ แก้ไขสถานการณ์ที่อยู่อาศัยของแต่ละเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น ภูมิภาคมอเรเวียใต้ (The South Moravian metropolis) มีอพาร์ตเมนต์ประมาณ 28,000 ห้อง ซึ่งส่วนใหญ่เต็มแล้ว โดยเมืองเบอร์โน (Brno) ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 2 ของประเทศ รองจากกรุงปราก ตั้งอยู่ในภูมิภาคดังกล่าว ในเดือนตุลาคม 2566 มีผู้ยื่นคำขอเช่าอพาร์ตเมนต์ในเขตเทศบาลเมืองมากกว่า 10,000 ราย นอกจากนี้ เมืองเปิลเซ็ญ (Plzen) ซึ่งเป็นเมืองที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ตั้งอยู่ห่างจากกรุงปรากทางทิศตะวันตก 90 กิโลเมตร มีผู้ยื่นคำขอเช่าอพาร์ตเมนต์จำนวน 2,500 ราย ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 และเมืองนี้ได้บริหารจัดการให้ผู้เช่าห้องแล้วกว่า 2,350 ห้อง

สำหรับอัตราค่าเช่าอพาร์ทเมนต์ของเทศบาลมักจะต่ำกว่าค่าเช่าอพาร์ทเมนต์ทั่วไป ตัวอย่างเช่น ในเมือง Plzen ผู้เช่าจ่ายเงินจำนวน 92 เช็กคราวน์ หรือประมาณ 185 บาท ต่อตารางเมตร สำหรับค่าเช่าอพาร์ทเมนต์มาตรฐานของเทศบาล ในขณะที่ค่าเฉลี่ยตามสถิติอสังหาริมทรัพย์ค่าเช่าโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 252 เช็กคราวน์ หรือประมาณ 500 บาท ต่อตารางเมตร

ในส่วนของกรุงปรากมีการวางแผนที่จะระดมทุนในการก่อสร้างเช่นกัน “เราได้ระบุสถานที่ที่เมืองนี้จะสร้าง อพาร์ตเมนต์แล้ว โดยโครงการที่ใหญ่ที่สุดจะอยู่ในเขต Nové Dvory ซึ่งเราต้องการสร้างอพาร์ทเมนท์ 2,500 ห้อง        ซึ่งรองรับประชากรของกรุงปรากได้มากถึง 6,000 คน ให้สามารถมีที่อยู่อาศัย ประกอบกับอยู่ระหว่างเตรียมโครงการอีก  11 โครงการในเมืองหลวง ซึ่งจัดการโดย Prague Development Company” กล่าวโดย Mr. Vít Hofman

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สคต.   ปี 2565 สาธารณรัฐเช็ก นำเข้าสินค้าวัสดุก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่า 25,283 ล้านเหรียญสหรัฐ จากประเทศเยอรมนี โปแลนด์ สโลวาเกีย อิตาลี ออสเตรเลีย และจีน ตามลำดับ โดยประเทศไทยส่งออกสินค้าวัสดุก่อสร้างไปยังสาธารณรัฐเช็ก คิดเป็นมูลค่า 82.07 ล้านเหรียญสหรัฐ สำหรับการนำเข้าสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน สาธารณรัฐเช็ก นำเข้าคิดเป็นมูลค่า 4,083 ล้านเหรียญสหรัฐ จากประเทศโปแลนด์ เยอรมนี จีน โรมาเนีย และสโลวาเกีย ตามลำดับ โดยประเทศไทยส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านไปยังสาธารณรัฐเช็ก คิดเป็นมูลค่า 1.44 ล้านเหรียญสหรัฐ ถึงแม้ว่าสาธารณรัฐเช็กโดยส่วนใหญ่จะทำธุรกิจการค้ากับประเทศในแถบยุโรปเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายที่ดำเนินการโดยรัฐบาลและเทศบาลเมืองสาธารณรัฐเช็ก แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ประกอบการไทย ในการขยายการส่งออกสินค้าวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน มายังตลาดสาธารณรัฐเช็กเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ประกอบการอาจพิจารณาวัสดุ/สินค้าที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมถึงการบริหารจัดการเรื่องต้นทุน และการกำหนดราคาสินค้าที่น่าดึงดูดใจ เพื่อให้สินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ในตลาดที่ให้ความสำคัญกับราคาเป็นอย่างมาก

zh_CNChinese