การบริโภคถั่วเปลือกแข็งเฉลี่ยต่อหัวของชาวจีนเพิ่มขึ้น

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการบริโภคถั่วเปลือกแข็งในตลาดจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลสถานการณ์อุตสาหกรรมถั่วเปลือกแข็งในปี 2565 ระบุว่า ความต้องการถั่วเปลือกแข็งของจีน อยู่ที่ประมาณ 8.98 ล้านตัน ซึ่งปัจจุบันการบริโภคถั่วเปลือกแข็งเฉลี่ยต่อหัวของชาวจีนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก และเนื่องด้วยผู้บริโภคในจีนมีความตระหนักรู้  ในการบริโภคและพฤติกรรมความเคยชินในการบริโภคเพื่อสุขภาพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นแรงผลักดันให้ตลาดถั่วเปลือกแข็งของจีนมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จากข้อมูลรายงานอุปสงค์และอุปทานของตลาดอุตสาหกรรมถั่วเปลือกแข็งของจีนในปี 2566 ของ www.chyxx.com แสดงให้เห็นว่า ในปี 2565 มูลค่าตลาดของอุตสาหกรรมถั่วเปลือกแข็งของจีน สูงถึง 2.09 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับปี 2564

การบริโภคถั่วเปลือกแข็งเฉลี่ยต่อหัวของชาวจีนเพิ่มขึ้น

ที่มา : www.chyxx.com

ปัจจุบันการบริโภคถั่วเปลือกแข็งได้กลายเป็นเรื่องปกติในจีน เนื่องจากความนิยมอาหารว่างเพิ่มมากขึ้น  ถั่วเปลือกแข็งจึงกลายเป็นอาหารว่างหลังมื้ออาหารค่ำ และยังเป็นที่นิยมบริโภคในช่วงเวลาอื่นๆ เช่น ขณะดื่มน้ำชายามบ่าย ขณะเดินทางหรือท่องเที่ยว และอาหารเพื่อสุขภาพยามเช้า รวมถึงมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลต่างๆ นอกจากนี้ ข้อมูลการสำรวจในตลาดจีนของ www.chyxx.com พบว่า ผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่น/คนหนุ่มสาวมากกว่า 50% ซื้อถั่วมากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งการบริโภคในแต่ละครั้งมีมูลค่ามากกว่า 100 หยวน โดยผู้บริโภคกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มผู้บริโภคหลักที่มีความถี่ในการซื้อซ้ำและราคาซื้อต่อหน่วยสูง จึงส่งผลให้ตลาดถั่วเปลือกแข็งของจีนมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการบริโภค จะเห็นได้ว่าตลาดถั่วเปลือกแข็งของจีนยังคงมีศักยภาพในการบริโภคสูง และคาดว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์ถั่วต่อหัวของชาวจีนจะยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังมีช่องว่างในการขยายตลาดอีกมาก

ทั้งนี้ แนวโน้มการพัฒนาแบรนด์ถั่วเปลือกแข็งของจีนในระดับภูมิภาค  เช่น แบรนด์ “每日坚果” ในเมืองระดับหนึ่ง เช่น ปักกิ่งและเซินเจิ้น กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน การสั่งกาแฟหนึ่งแก้วพร้อมถั่วเปลือกแข็งหนึ่งถุงกลายเป็นอาหารเช้ามาตรฐานสำหรับคนทำงานออฟฟิศในเมืองเหล่านี้  ส่วนการบริโภคถั่วเปลือกแข็งในเมืองระดับสอง ระดับสาม และระดับสี่ เนื่องจากการยกระดับการบริโภคในจีน ทำให้ผู้บริโภคในเมืองรองมีศักยภาพ  การบริโภคมากขึ้น ผู้บริโภคในเมืองเหล่านี้  มีกำลังซื้อและเวลาว่างมากขึ้น ส่งผลให้อาหารทานเล่น อย่างเช่น ถั่วเปลือกแข็ง สามารถเติมเต็มช่องว่างขณะการพักผ่อนได้  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากแนวโน้มการบริโภคจะเห็นได้ว่า ในอนาคต อัตราการเข้าถึงการบริโภคถั่วเปลือกแข็งจะขยายตัวจากเมืองระดับหนึ่งและระดับสองไปยังเมืองระดับสามและระดับสี่ตามลำดับ  จะเห็นได้ว่าการบริโภคถั่วเปลือกแข็งในเมืองรองของจีนยังมีการพัฒนาได้อีกมาก นอกจากนี้ ความนิยมในการมอบ  ถั่วเปลือกแข็งเป็นของขวัญตามเทศกาลต่างๆ มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการบริโภคถั่วเปลือกแข็งในตลาดจีนและศักยภาพในการพัฒนาอย่างมากในอนาคต

ปัจจุบัน ความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนในด้านคุณภาพอาหารและสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งกลายเป็นแรงผลักดันสำคัญสำหรับความต้องการบริโภคถั่วเปลือกแข็ง ตามรายงาน “ขนมขบเคี้ยวและอาหารทานเล่นออนไลน์ ปี 2023” ของ CBNData ระบุว่า ผู้บริโภคในจีนเกือบ 60% นิยมรับประทานถั่วเปลือกแข็ง นอกจากเป็นขนมขบเคี้ยวและอาหารทานเล่นเพื่อสุขภาพ ถั่วเปลือกแข็งยังอุดมไปด้วยโปรตีน วิตามิน และสารอาหารอื่นๆ ที่ดีต่อสุขภาพ  อีกทั้งยังมีรสชาติดี เหมาะสำหรับการบริโภคในสถานการณ์ต่างๆ จึงเป็นที่โปรดปรานของผู้บริโภคอย่างมาก ตอบสนองความต้องการของการบริโภคสมัยใหม่และส่งผลให้ความต้องการโดยรวมเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย

ปัจจุบัน การบริโภคผลิตภัณฑ์ถั่วเปลือกแข็งในจีนค่อยๆ ขยายตัวจากสถานการณ์เฉพาะ เช่น เทศกาลและการมอบของขวัญ ไปสู่สถานการณ์การบริโภคในชีวิตประจำวัน เช่น อาหารเช้าที่มีคุณค่าทางโภชนาการ อาหารว่างขณะดื่มน้ำชาหลังมื้ออาหารหลัก ระหว่างการเดินทางและท่องเที่ยว อาหารเสริมสุขภาพ อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้บริโภคจีน  มีรสนิยมที่แตกต่างกัน ผลิตภัณฑ์ถั่วเปลือกแข็งแบบดั้งเดิมที่มีรสชาติลักษณะเดียวกันในตลาดจีน จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวจีนได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการเจาะตลาดจีน ควรศึกษาพฤติกรรมและรสนิยมของผู้บริโภคที่แตกต่างกันในจีน และคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถเจาะกลุ่มตลาดที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น ตลาดสำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ผู้ประกอบการอาจนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีโซเดียมและน้ำตาลต่ำ และไร้สารปรุงแต่ง เป็นต้น   ส่วนผู้บริโภคที่แสวงหารสชาติ ผู้ประกอบการอาจนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมหลากหลายรสชาติ ทั้งนี้ นวัตกรรมและนโยบายการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน จะสามารถดึงดูดผู้บริโภคในตลาดจีนแต่ละกลุ่มได้มากขึ้น

 

ที่มา:

https://www.chyxx.com/industry/1164622.html

ภาพ

www.52112.com/pic/21511.html

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

zh_CNChinese