รายงานตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเวียดนาม (Vietnam’s Economic Indicators) ประจำเดือนสิงหาคม 2566

zh_CNChinese