ฉันต้องการ... ส่งเสริมแบรนด์นักออกแบบ/ร่วมงานกับนักออกแบบ

          ส่งเสริมนักออกแบบ/ผู้ประกอบการสร้างสรรค์สู่การเป็นผู้ส่งออกมืออาชีพ การรวบรวมเครือข่ายผู้ให้บริการ ออกแบบเพื่อให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาด

ส่งเสริมแบรนด์นักออกแบบ/ร่วมงานกับนักออกแบบ

        โครงการ Design Service Society ให้บริการด้านการออกแบบแก่ผู้ประกอบการ ที่สนใจสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ ในรูปแบบ การจับคู่ให้คำปรึกษา และการจัดเวิร์คชอปเพื่อ ทำงานร่วมกันระว่างผู้ประกอบการและนักออกแบบมืออาชีพ

ส่งเสริมแบรนด์นักออกแบบ/ร่วมงานกับนักออกแบบ

        โครงการ Design Service Society ให้บริการด้านการออกแบบแก่ผู้ประกอบการ ที่สนใจสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ ในรูปแบบ การจับคู่ให้คำปรึกษา และการจัดเวิร์คชอปเพื่อ ทำงานร่วมกันระว่างผู้ประกอบการและนักออกแบบมืออาชีพ

ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม