“ผู้ประกอบการด้านเกษตร OTOP SMEs คิดจะส่งออก เริ่มต้นอย่างไร ไม่ให้เจ๊ง???” โดย คุณ ภูมิพัฒน์ ธารายศ

thThai