ด้วยการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วของจีน ระดับการบริโภคของผู้คนก็ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านก็เข้าสู่ขั้นตอนการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงเช่นกัน เมื่อพิจารณาทางด้านอุปสงค์    การแสวงหาผลิตภัณฑ์ใหม่และฟังก์ชันใหม่ ๆ ของผู้บริโภคกำลังผลักดันให้บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของสินค้า ส่วนในด้านอุปทาน สถานการณ์ใหม่ ๆ และหมวดหมู่ใหม่ ๆ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมสินค้าจึงจะสามารถรักษาตลาดและสามารถแข่งขันในตลาดจีนได้

ในปี 2565 อุปสงค์เครื่องใช้ไฟฟ้าลดลงภายใต้ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 อีกทั้งอุปสงค์จากต่างประเทศก็ลดลงภายใต้ภาวะถดถอยของเศรษฐกิจโลก บริษัทผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนจึงได้ทำการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพผ่านการปรับโครงสร้างผลิตภัณฑ์และรักษารูปแบบการพัฒนาให้มั่นคง โดยในปี 2565 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนเดินหน้าภายใต้แรงกดดัน ซึ่งมูลค่าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าในจีนอยู่ที่ 7.30 แสนล้านหยวน เมื่อเทียบเป็นรายปีลดลงร้อยละ 3.13

มูลค่าการจำหน่ายในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีน ปี 2560 – 2565

เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพกำลังมาแรงในตลาดจีน

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา อัตราการเติบโตโดยรวมของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนจะได้รับแรงกดดันสามเท่า ได้แก่ อุปสงค์หดตัว อุปทานรับแรงจากผลกระทบ และคาดว่าจะอ่อนกำลังลง เนื่องจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ผลกระทบจากโรคระบาด ผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกถดถอย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากการบริโภคสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละประเภทของจีน ในปี 2565 จะเห็นได้ว่ายอดค้าปลีกของอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศอยู่ที่ 141,100 ล้านหยวน ยอดขายปลีกเครื่องซักผ้าอยู่ที่ 62,400 ล้านหยวน และยอดค้าปลีกของตู้เย็นอยู่ที่ 91,700 ล้านหยวน เมื่อเทียบเป็นรายปีลดลงร้อยละ -8.67 -12.61 และ -8.21 ตามลำดับ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของการค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าในจีน ปี 2560 – 2565

เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพกำลังมาแรงในตลาดจีน

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันผู้คนในจีนต่างแสวงหาการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น และมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความอัจฉริยะ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนยังคงเติบโตและมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่ส่งผลให้การบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้านหนึ่งมาจาก “สถานการณ์การบริโภคภายในบ้าน” ยังมีช่องว่างสำหรับการพัฒนาอีกมาก ซึ่งตั้งแต่ที่มี Stay-at-Home Economy หรือ เศรษฐกิจในระหว่างอยู่บ้านเกิดขึ้น ในปี 2560 จนกระทั่งถึงปี 2565 การบริโภคภายในบ้าน ขับเคลื่อนให้การบริโภคเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านผสานรวมกับเทรนด์แฟชั่น รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง  อีกด้านหนึ่งมาจากสถานการณ์ภาวะโลกร้อนและการเกิดสภาพอากาศที่รุนแรงสุดขั้วบ่อยครั้ง ดังนั้นผู้คนจึงได้ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งผู้คนก็หันมาใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น ซึ่งผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้นำแนวคิดมาพัฒนา เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพอัจฉริยะ เช่น เครื่องกรองน้ำ เครื่องฟอกอากาศ ก๊อกน้ำประหยัดพลังงาน ตู้เย็นประหยัดพลังงาน และ ทีวีถนอมสายตาได้กระตุ้นความต้องการเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคเช่น เมื่อซื้อทีวีก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ที่สามารถถนอมสายตา เครื่องซักผ้าที่สามารถฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฟังก์ชั่นการฆ่าเชื้อโรค ส่งผลให้การบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รักษาสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน เครื่องใช้ภายไฟฟ้าที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุก็กำลังมาแรงเช่นกัน โดยเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ได้พัฒนาจากการดูแลผู้สูงอายุ เป็นเหมาะสำหรับผู้สูงอายุ จนปัจจุบันพัฒนาเป็นแบบอัจฉริยะ และด้วยการเติบโตของเศรษฐกิจผู้สูงอายุที่สูงขึ้น ส่งผลให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพที่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ เป็นที่ต้องการมากขึ้น ซึ่งทางด้านการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ได้มีการแยกย่อยหมวดหมู่เครื่องใช้ไฟฟ้ามากขึ้นเรื่อยๆ อาทิ เครื่องทำความร้อน เก้าอี้นวด รวมถึงเครื่องทำความสะอาดอัจฉริยะ ซึ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ สามารถรักษาสุขภาพและปรับให้เข้ากับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคสูงอายุ รวมถึงอำนวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุมากขึ้น

อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาจากเทรนด์การบริโภคที่รักษาสุขภาพและการรักษาสิ่งแวดล้อมของจีน แสดงให้เห็นว่าการบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพของจีนในอนาคตจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิต ช่วยประหยัดเวลาและพลังงานให้กับผู้บริโภคได้เป็นอย่างมาก จึงมีการคาดว่ายอดค้าปลีกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าจะเติบโตประมาณร้อยละ 5 ภายในปี 2570 และยอดค้าปลีกของอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีนอาจทะลุเกิน 1.18 ล้านล้านหยวน

ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจต่อประเทศไทย และแนวทางการปรับตัวของภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการไทย

เนื่องด้วยผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของตลาดการเงินโลก และการหยุดชะงักของห่วงโซ่การผลิตโลก ส่งผลให้หลายประเทศลดการนำเข้าสินค้าหลายประเภท อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจในจีนเริ่มมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่จีนได้มีการยกเลิกมาตรการป้องกันโรคโควิด19 และได้ทำการเปิดประเทศ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมสำคัญอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กลายเป็นสินค้าจำเป็นในปัจจุบัน คาดว่าจะมีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและมีความต้องการเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น

อีกทั้งปัจจุบัน ความอัจฉริยะได้กลายเป็นเทรนด์ในการบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีน ซึ่งผลิตภัณฑ์ได้พัฒนาจากความอัจฉริยะไปสู่การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตข่ายในบ้านของผู้บริโภค คาดว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะจะพัฒนาต่อไปอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันความต้องการของผู้บริโภคสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากชาวจีนให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น

ดังนั้นผู้ประกอบการควรศึกษาตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะและความต้องการของผู้บริโภคในจีน รวมถึงคิดค้นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อสุขภาพอัจฉริยะ ที่เหมาะกับกลุ่มผู้บริโภคแต่ละวัยในจีนและเฉพาะทาง โดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุ อีกทั้งพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสามารถเจาะตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะในจีนและสามารถแข่งขันกับผู้ผลิตคู่แข่งในตลาดจีนได้ต่อไป

 

ที่มา : 中国经济网-《经济日报》

http://www.ce.cn/cysc/zgjd/kx/202305/08/t20230508_38535349.shtml

https://m.huaon.com/detail/890844.html

ภาพ : https://t.cj.sina.com.cn/articles/view/2688594185/a040b10900100beu6?wm=3049_0016&from=qudao

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองกวางโจว

18 พฤษภาคม 2566

thThai