ค่าใช้จ่ายและพฤติกรรมการบริโภคอาหารของชาวรัสเซีย

ผลการศึกษาร่วมกันระหว่าง NAFI Research Centre และ Roscongress Foundation ในรัสเซียระบุว่าค่าใช้จ่ายของชาวรัสเซียในการซื้ออาหาร ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ที่ประมาณ 6,000 ถึง 30,000 รูเบิล โดย 82% ของชาวรัสเซียเมื่อเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารจะคำนึงถึงปัจจัยด้านราคาเป็นหลัก และ 88% ของชาวรัสเซียให้ความสำคัญกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นของสินค้าและผลิตภัณฑ์ฯ ในขณะเดียวกัน ชาวรัสเซียมากกว่าครึ่งหนึ่งพึงพอใจกับคุณภาพอาหารของตนเองและปริมาณอาหารที่บริโภค และเชื่อว่าคุณภาพอาหารของตนไม่เปลี่ยนแปลงตลอดปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี ชาวรัสเซียหนึ่งในห้า (ประมาณ 19%) เห็นว่าคุณภาพอาหารของพวกเขาแย่ลงในปีที่ผ่านมา

 

ผลการศึกษายังได้ระบุด้วยว่า ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 80% เห็นว่า สถานที่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการซื้อของชำ คือ ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็ก และลำดับถัดมา คือ ไฮเปอร์มาร์เก็ต (ประมาณ 49%) โดยชาวรัสเซียส่วนใหญ่ (ประมาณ 90%) พยายามซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของแบรนด์ที่คุ้นเคย และมากกว่าครึ่ง (ประมาณ 59%) ชอบผลิตภัณฑ์อาหารที่อร่อยมากกว่าผลิตภัณฑ์อาหารที่ดีต่อสุขภาพ ทั้งนี้ แม้ชาวรัสเซีย เกือบครึ่ง (ประมาณ 46%) ให้ความสนใจกับการติดฉลากว่า “bio” “eco” หรือ “organic”  แต่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญมากนัก

 

ผลการศึกษาร่วมกันระหว่าง NAFI Research Centre และRoscongress Foundation ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริโภคชาวรัสเซียยังคงเน้นการบริโภคสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีราคาถูก อร่อย และมีการลดราคา/โปรโมชั่นต่างๆ  ซึ่งที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์อาหารและสิ่งปรุงรสไทยเป็นที่ยอมรับหมู่ผู้บริโภคชาวรัสเซียว่าอร่อย ดี มีคุณภาพ และราคาสมเหตุผล โดยปัจจุบันในซุปเปอร์มาเก็ตรัสเซียทั่วไปหลายแห่งมีการวางขายเครื่องต้มยำ เครื่องแกง และสิ่งปรุงรสของไทย และในร้านอาหารเอเชียจำนวนมากก็มักมีเมนูต้มยำอยู่ในเมนูอาหารให้ลูกค้าได้เลือกด้วย ฉะนั้น ภาพรวมตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารของไทยในรัสเซียยังคงมีโอกาสที่จะเติบโตและขยายตัวได้ ทั้งนี้ ผู้ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหารของไทยอาจร่วมมือกับผู้นำเข้ารัสเซียพิจารณาจัดทำส่วนลดหรือโปรโมชั่นต่างๆ ซึ่งจะมีส่วนช่วยดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ฯ ของผู้บริโภคชาวรัสเซียขึ้นเป็นอย่างมากได้ด้วย

 

ที่มา:

– How much do Russians spend on food (https://meatcommerce.com/news/how-much-do-russians-spend-on-food-448021)

– Roscongress Foundation (https://roscongress.org/en/about)

– NAFI Research Centre (https://nafi.ru/en)

thThai