ข่าวเด่นประจำสัปดาห์-กัมพูชาเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจาก E-Commerce ได้ 21 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 (สคต.พนมเปญ)

thThai