คาดปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำผลผลิตน้ำตาลฟิลิปปินส์หดตัวร้อยละ 15

thThai