ตารางราคากลางจ้างเหมาดำเนินการโครงการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางการค้าสมัยใหม่แพลตฟอร์มออนไลน์ในภูมิภาคอาเซียน ของ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

thThai