ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อเชิญชวนนักธุรกิจในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา ภายใต้โครงการงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (Roadshow of TILOG-Logistix 2023) ของ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง

thThai