การต่อสู้เพื่อยกระดับเพดานหนี้สหรัฐฯในปี 2023 ( สคต.ลอสแอนเจลิส ฉบับวันที่ 6-10 มีนาคม 2566 )

thThai