เทศกาลลดราคาช่วงฤดูหนาวช่วยกระตุ้น ยอดขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปในฝรั่งเศสให้สูงขึ้นเล็กน้อย

thThai