อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด…กลับไม่สะเทือนผลประกอบการธุรกิจบางกลุ่ม

thThai