อุตสาหกรรมสิ่งทอใน สปป.ลาว เตรียมขยายการผลิตเพื่อตลาดในประเทศและการส่งออก

thThai