ชาวอินเดียซื้อของชำเพิ่มมากขึ้น แต่นิยมซื้อในขนาดบรรจุภัณฑ์ที่เล็กลง

thThai