การประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

bed src='https://oldweb.ditp.go.th/contents_attach/771618/771618.pdf' width='800px' height='2100px' />

thThai