การใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวขาเข้าของซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้นร้อยละ 23 ในไตรมาสที่ 1/2024

ธนาคารกลางซาอุดีอาระเบีย (Saudi Central Bank – SAMA) เปิดเผย การใข้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศเดินทางเข้าซาอุดีอาระเบียเติบโตร้อยละ 22.90 มูลค่ากว่า 45 พันล้านรียัล ในไตรมาสแรกของปี 2024 เทียบกับมูลค่าอยู่ที่ 36.5 พันล้านรียัล ในช่วงเดียวกันของปี 2023

นอกจากนี้การใช้จ่ายในการเดินทางออกนอกซาอุดีอาระเบียไปต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 มูลค่าการใช้จ่ายกว่า 21 พันล้านรียัลในไตรมาสแรกของปี 2024 เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2023 มูลค่าการใช้จ่ายในการเดินทางออกนอกซาอุดีอาระเบียไปต่างประเทศอยู่ที่ 20.2 พันล้านรียัล

การใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในภาคการท่องเที่ยวของซาอุดีอาระเบียถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของซาอุดีอาระเบียในด้านการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งซาอุดีอาระเบียได้ยกระดับการบริการและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการท่องเที่ยวและการมีส่วนร่วมต่อการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ

thThai