อียิปต์ปรับขึ้นราคาขนมปังที่อุดหนุนโดยรัฐ 300%

รัฐบาลอียิปต์ภายใต้นายกรัฐมนตรีมอสตาฟา แมดโบลี ได้ประกาศขึ้นราคาขนมปังแผ่นกลม ที่เป็นอาหารหลักของชาวอียิปต์ และรัฐให้การอุดหนุน จากเดิมราคาชิ้นละ 5 เพียสตา ($.001) เป็นชิ้นละ 20 เพียสตา ($.004) ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรก ในรอบ 36 ปี การตัดสินใจครั้งนี้ได้สร้างความกังวลอย่างยิ่งให้กับประชาชนชาวอียิปต์เป็นจำนวนมากที่กำลังต่อสู้กับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น

ความเป็นมาเกี่ยวกับขนมปังที่ได้รับอุดหนุนจากรัฐ

เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการตัดสินใจครั้งนี้ สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า ขนมปังแผ่นกลม ที่เรียกว่า “อิช บาลาดี” (แปลว่า “ขนมปังท้องถิ่น”) เป็นอาหารหลักสำหรับชาวอียิปต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีรายได้น้อย โดยผ่านระบบบัตรปันส่วนของรัฐบาล ซึ่งจะปันส่วนขนมปังจำนวนห้าชิ้นต่อวัน ให้กับผู้ถือบัตรและสมาชิกในครอบครัว ซึ่งมีจำนวนประมาณ 71 ล้านคน (จากประชากรชาวอียิปต์ทั้งหมด 106 ล้านคน)

ผลกระทบของการขึ้นราคา

การขึ้นราคาอิช บาลาดี ครั้งนี้ สูงถึง 300% ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และส่งผลกระทบต่อชาวอียิปต์ประมาณ 3 ใน 4 ของประเทศ ที่พึ่งพาอิช บาลาดี จากรัฐบาล โดยอาจส่งผลกระทบต่ออัตราความยากจน ซึ่งอาจส่งผลกระทบลึกซึ้งและกว้างขวางกว่าอัตราเงินเฟ้อ

 

การตอบสนองของประชาชน

ในอดีตการขึ้นราคาอิช บาลาดี ถือเป็นประเด็นอ่อนไหวในอียิปต์ ซึ่งมักก่อให้เกิดความไม่พอใจในระดับชาติ ราคาอย่างเป็นทางการของอิช บาลาดี จากรัฐบาลไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2531 และความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงในอดีตส่งผลให้เกิดการจลาจลในระดับชาติ ซึ่งมีคำขวัญ “ขนมปัง เสรีภาพ ความยุติธรรมทางสังคม” เป็นข้อเรียกร้องหลักระหว่างการปฏิวัติของอียิปต์ในปี 2554 ซึ่งนำไปสู่การโค่นล้มประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค ในเวลาต่อมา

ความเห็น/ข้อเสนอแนะ

อิช บาลาดี เป็นอาหารหลักของอาหารประจำชาติในอียิปต์ ซึ่งมีประชากร 106 ล้านคน ซึ่งประมาณ 60% ของประชากรเหล่านี้เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและจำเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากรัฐบาล เป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วที่รัฐบาลอียิปต์หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนราคาอิช บาลาดี แต่รัฐบาลประกาศต่อประชาชนอยู่เสมอว่าอิช บาลาดี แต่ละชิ้นมีต้นทุนราคาที่ 1.25 ปอนด์อียิปต์ รัฐบาลอียิปต์จึงหันมาลดน้ำหนักต่อชิ้นทีละน้อยจาก 150 กรัมเป็น 90 กรัม เนื่องจากราคาข้าวสาลีทั่วโลกที่สูงขึ้นและการอ่อนค่าของเงินปอนด์อียิปต์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายของรัฐในการอุดหนุนของอียิปต์จึงเพิ่มขึ้น

อียิปต์เป็นผู้นำเข้าข้าวสาลีรายใหญ่ที่สุดของโลก มีความต้องการข้าวสาลีประมาณ 8.5 ล้านเมตริกตันต่อปี รัฐบาลนำเข้าระหว่าง 5 ถึง 5.5 ล้านเมตริกตันต่อปี ผ่านทางการประกวดราคาโดยผู้ซื้อของรัฐ นั่นคือ General Authority for Supply Commodities (GASC) และมีภาคเอกชนนำเข้า 5 ล้านตันต่อปี รัฐบาลยังจัดหาข้าวสาลีประมาณ 3.5 ล้านตันจากเกษตรกรในท้องถิ่นในระหว่างการเก็บเกี่ยวของอียิปต์ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ

การตัดสินใจล่าสุดของรัฐบาลอียิปต์ในการเพิ่มราคาอิช บาลาดี ที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อชาวอียิปต์หลายล้านคนที่พึ่งพาอาหารหลักนี้เพื่อความอยู่รอด การดำเนินนโยบายดังกล่าวมีผลกระทบเป็นวงกว้าง และจะต้องได้รับการจัดการอย่างระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สงบทางสังคมที่อาจเกิดขึ้น หรือความตึงเครียดทางเศรษฐกิจต่อประชากรกลุ่มเปราะบางอยู่แล้ว การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งจำเป็นแต่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบและคำนึงถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด

 

——————————————————-

 

ที่มา : https://www.reuters.com/world/africa/why-egypts-price-rise-subsidised-bread-matters-2024-06-05/#:~:text=BREAD%20SALES&text=Subsidy%20card%20holders%20receive%20an,per%20loaf%20on%20June%201.

 

thThai