ในปี 2566 ตลาดเครื่องแต่งกายทั่วโลก มีมูลค่าสูงถึง 1.73 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะมีการเติบโตในเชิงบวก โดยคาดการณ์ว่าภายในปี 2570
จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่มีส่วนแบ่งใหญ่ที่สุด

ตลาดเครื่องแต่งกายในสหรัฐฯ

ในปี 2566 ตลาดเครื่องแต่งกายในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าประมาณ 351,310 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดการณ์ว่าจะเติบโตร้อยละ 2.11 ภายในช่วงปี 2567-2571 โดยในปี 2567 (มกราคม-มีนาคม) ตลาดเครื่องแต่งกายสตรีครองส่วนแบ่งในตลาดของเครื่องแต่งกายมากที่สุด มูลค่าอยู่ที่ 191,400 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยร้อยละ 94 ของยอดขายมาจากสินค้า Non-Luxury

ผู้ค้าปลีกชั้นนำ อย่างเช่น TJX และ Macy’s ต่างมียอดขายมากกว่า 20,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยยอดขายจากร้านค้าปลีกเสื้อผ้าเฉพาะทางมีมูลค่ากว่า

 

300,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ตลาดอีคอมเมิร์ซสร้างรายได้มากกว่าถึง 183 ล้านเหรียญสหรัฐในปีเดียวกัน เนื่องจากอินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลอย่างมากต่อกิจกรรมทางสังคม (Social Activities) และเศรษฐกิจมากขึ้นเรื่อยๆ

ตลาดอีคอมเมิร์ซสำหรับสินค้าปลีก จึงคาดว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ยังมีอุปสรรคที่สำคัญ คือ
การลดลงอย่างรวดเร็วของการจ้างงานในอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมา  เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตในสหรัฐฯ มีการย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น เพราะค่าแรงที่ถูกกว่า

ตลาดค้าปลีก

ในปี 2565 ยอดขายเสื้อผ้าสตรีจากร้านค้าปลีกในสหรัฐฯ มีมูลค่ากว่า 40,500 ล้านเหรียญสหรัฐ
โดยมูลค่าโดยรวมของตลาดเครื่องแต่งกายสตรีในสหรัฐอเมริกามีมูลค่าประมาณ 160,000 ล้านเหรียญสหรัฐ มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2564 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ยอดขายจากห้างสรรพสินค้าที่จำหน่ายเสื้อผ้าในสหรัฐฯ ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ร้านค้าปลีกชั้นนำที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้แก่ Forever 21 Kohl’s New York & Company DSW Michael Kors Nike และ ASOS เป็นต้น

 

แบรนด์ชั้นนำในสหรัฐฯ

ในสหรัฐฯ อุตสาหกรรมเครื่องสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มีบริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่ง อาทิเช่น TJX Nike และ The Gap เหล่านี้ ครองส่วนแบ่งในตลาดค้าปลีกของสหรัฐฯ ตลาดเครื่องแต่งกายในสหรัฐฯ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยบริษัทผู้ผลิตพยายามปรับเปลี่ยนสินค้าให้เข้ากับเทรนด์ของลูกค้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้ดีที่สุด เทรนเครื่องแต่งกายในปัจจุบัน การแต่งตัวแบบ Quiet Luxury เทรนด์สีเขียว เทรนด์สีแดงเบอร์กันดี     เทรนด์เสื้อผ้าซีทรูผ้าลูกไม้ เทรนด์เสื้อผ้าที่ให้ความแวววาว

 

การนำเข้าของสหรัฐ:

สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากทั่วโลกในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 คิดเป็นมูลค่า 24,601.90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงร้อยละ 4.74 โดยมีปริมาณ 21,774.31 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.86 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มจากไทยในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2567 คิดเป็นมูลค่า 246.03 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 2.86 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.00 ของมูลค่าการนำเข้ารวมของสหรัฐฯ และมีปริมาณ 222.09 ล้านตารางเมตร เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าร้อยละ 31.60 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 1.02 ของปริมาณการนำเข้าสินค้าสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มรวมของสหรัฐฯ

ความคิดเห็นของสคต. นิวยอร์ก

บริษัทผู้ผลิตไทยที่ต้องการเจาะตลาดสินค้าสิ่งทอและเสื้อผ้า ควรเป็นแบรนด์ที่มีศักยภาพและประสบความสำเร็จในตลาดของไทยและมีประสบการณ์การส่งออก เนื่องจากผู้ซื้อในตลาดสหรัฐค่อนข้างให้ความสำคัญกับตัวแบรนด์ เพราะนอกจากราคาและคุณภาพแล้ว แบรนด์ที่รู้จักและเป็นที่นิยมในตลาดมักจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

อีกทั้ง ผู้ผลิตและจำหน่ายควรเลือกช่องทางการจำหน่ายที่เหมาะสม เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Social Media ซึ่งการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยกระตุ้นการจำหน่ายสินค้าและเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่ทีต้นทุนต่ำ

thThai