การค้ากับต่างประเทศของอิสราเอลล่าสุด รถยนต์นำเข้าและแนวโน้มการค้าเพชร

ข้อมูลการค้าต่างประเทศของอิสราเอลในเดือนเมษายน 2024

สำนักงานสถิติกลางอิสราเอล (The Central Bureau of Statistics) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการค้าต่างประเทศของอิสราเอลในเดือนเมษายน 2024 ว่าการส่งออกสินค้า ( ไม่รวมเพชร ) มีจำนวน 17.2 พันล้าน NIS สัดส่วนการส่งออกสินค้าไปยังประเทศในยุโรปคิดเป็น 41 % ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด ส่งออกไปยังอเมริกา 26 % ส่งออกไปยังประเทศในเอเชีย 21 % และส่วนที่เหลืออีก 12 % เป็นการส่งออกไปยังส่วนประเทศอื่นๆ ของ โลก

การนำเข้าสินค้า ( ไม่รวมเพชร ) อยู่ที่ 24.4 พันล้าน NIS สัดส่วนของการนำเข้ามาจากยุโรปคิดเป็น 47 % สัดส่วน 25 % จากเอเชีย สัดส่วน 13 % จากอเมริกา และที่เหลืออีก 15 % จากส่วนอื่นๆ ของ โลก

การขาดดุลการค้าในการค้าสินค้า ( ไม่รวมเพชร ) มีจำนวน 7.2 พันล้าน NIS

สำนักงานสถิติกลางกล่าวว่า ข้อมูลแนวโน้มในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ( กุมภาพันธ์ – เมษายน 2024 ) ในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน เพิ่มขึ้น 30.3% และ ในการนำเข้า จาก สหรัฐอเมริกา เพิ่มขึ้น 12.8%

ที่มา : The Central Bureau of Statistics,  port to port 5/2024

อิสราเอลนำเข้ารถยนต์ลดลง 26 5 % ในตั้งแต่ต้นปี 2024

หน่วยงานภาษี (The Tax Authority) เผยแพร่ข้อมูลการนำเข้าสินค้าคงทน (durable goods) ในเดือนพฤษภาคม 2024 ข้อมูลแสดงให้เห็นว่ามีการนำเข้ารถยนต์สำหรับใช้ส่วนตัว (private vehicles) จำนวน 22,612 คันในเดือนพฤษภาคม เทียบกับ 29,069 คันในเดือนพฤษภาคม 2023 ลดลง 22.2%

การนำเข้ารถยนต์ที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถบรรทุก มีจำนวนทั้งสิ้น 768 คัน เทียบกับ 1,197 คัน ในเดือนพฤษภาคม 2023 ลดลง 35.8%. การลดลงนี้อธิบายได้จากยอดนำเข้าที่สูงในเดือนพฤษภาคม 2023

ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2024 การนำเข้ารถยนต์มีจำนวน 86,132 คัน เทียบกับ 117,244 คันในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ลด ลง 26.5%. หน่วยงานภาษีกล่าวว่าข้อมูลแนวโน้มบ่งชี้ว่าการนำเข้ารถยนต์โดยสารลดลงปานกลางเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023

มูลค่ารวมของการนำเข้าในเดือนพฤษภาคม 2024 อยู่ที่ 7.2 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 10 % เมื่อเทียบกับมูลค่าการนำเข้าในเดือนพฤษภาคม 2023

ที่มา : port to port 9 / 6 / 224

แนวโน้มการค้าเพชรของอิสราเอล

แนวโน้มที่หลากหลายในการค้าเพชรของอิสราเอล ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2024 ซึ่งสรุปช่วงห้าเดือนแรกของปี 2024 การค้าเพชรเจียระไน (polished diamond) ที่ลดลงและการเติบโตของการค้าเพชรหยาบ (rough diamond) ตามบทสรุปของห้าเดือนแรกของปี 2024 จัดพิมพ์โดย Diamond Supervisor กระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอิสราเอล โดยรวมแล้ว การนำเข้าเพชรดิบสุทธิไปยังอิสราเอลมีมูลค่ารวมประมาณ 503 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 5.5 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ในเดือนพฤษภาคม 2024 เดือนเดียวมีการเพิ่มขึ้นประมาณ 20 % เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2023 การส่งออกเพชรดิบสุทธิในช่วงเวลาเดียวกันมีมูลค่ารวมประมาณ 401 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นประมาณ 7 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2023 ในขณะที่เดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียวเพิ่มขึ้นประมาณ 260 % เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้ว

การนำเข้าเพชรเจียระไนสุทธิในช่วงห้าเดือนนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 705 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 38 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2023 ในขณะที่เดือนพฤษภาคมเพียงเดือนเดียวก็ลดลงประมาณ 49 % เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้ว ในขณะที่เพชรเจียระไนสุทธิ การส่งออกเพชรซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 29 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่ในเดือนพฤษภาคม 2024 ลดลงประมาณ 30 % เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2023

ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2024 การค้าเพชรเจียระไนมีการปรับตัวลดลงและการเติบโตของการค้าเพชร หยาบ นับว่าแนวโน้มการค้าเพชรในเดือนพฤษภาคมมีความโดดเด่นในเกณฑ์ดี โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 20 % ในการนำเข้าเพชรดิบมายังอิสราเอล และเพิ่มขึ้นประมาณ 260 % ในการส่งออกเพชรดิบสุทธิ เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมของปีที่แล้ว

ที่มา : port to port 16 / 6 / 2024

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

  • ปัจจุบัน 2567 (ม.ค. – พ.ค.) อิสราเอล เป็นคู่ค้าอันดับที่ 41 ของไทย และอันดับ 5 ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง
  • ในปี 2567 (ม.ค. – พ.ค.) มูลค่าการค้าระหว่างไทย-อิสราเอล 18,504 ล้านบาท ดุลการค้า 5,030 ล้านบาท โดยไทยส่งออก มีมูลค่า 11,767 ล้านบาท (ลดลง ร้อยละ 5.76) และนำเข้าจากอิสราเอล 6,737 ล้านบาท (ขยายตัว ร้อยละ 15.06)
  • ในปี 2566 ไทยส่งออกไปอิสราเอล 26,704 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.17 เมื่อเทียบกับปี 2565
  • สินค้าส่งออกสำคัญจากไทยไปอิสราเอล 5 อันดับแรก ปี 2567 (ม.ค. – พ.ค.) เรียงลำดับ ดังนี้ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป รถยนต์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ ข้าว และตู้เย็น ตู้แช่แข็งและส่วนประกอบ
  • สินค้านำเข้าสำคัญจากอิสราเอล 5 อันดับแรก ปี 2567 (ม.ค. – พ.ค.) ได้แก่ เครื่องเพชรพลอยและอัญมณี เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ การแพทย์

ที่มา : สถิติข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

_______________________________________

สคต.เทลอาวีฟ

21 มิ.ย.2567

thThai