Google ประกาศลงทุนกว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในมาเลเซีย

ที่มา : สำนักข่าว The Edge Malaysia

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม กระทรวงการลงทุน การค้าและอุตสาหกรรม (MITI) ของประเทศมาเลเซียได้แถลงว่าได้รับคำมั่นจากบริษัท Alphabet ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Google ที่จะลงทุน มูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 9.4 พันล้านริงกิต เพื่อสร้าง Google Data Center และ Google Cloud Region แห่งแรกในมาเลเซีย ซึ่งจะตั้งอยู่ในเขตพัฒนาธุรกิจ Elmina Business Park, Sime Darby Property ในเมืองกัวลาลัมเปอร์

 

ในแถลงการณ์เมื่อวันพฤหัสบดี (30 พฤษภาคม)  Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz รัฐมนตรีกระทรวง MITI กล่าวว่า ศูนย์ข้อมูล (Data Center) แห่งนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการบริการด้านดิจิทัลของ Google เช่น Google Search, Google Maps และ Google Workspace อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเข้าถึงการใช้ประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของชาวมาเลเซีย

อีกทั้งรัฐมนตรีฯ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “เมื่อเริ่มดำเนินการ มาเลเซียจะเข้าร่วมกับอีก 11 ประเทศที่ Google ได้สร้างและดำเนินการ Data Center เพื่อให้บริการผู้ใช้งานทั่วโลก ในขณะเดียวกัน Google Cloud Region จะให้บริการโครงสร้างพื้นฐานของระบบ Cloud ที่มีประสิทธิภาพสูงในการวิเคราะห์และบริการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทั้งแก่องค์กรขนาดใหญ่ สตาร์ตอัป และองค์กรภาครัฐ โดยจะมีการรักษามาตรฐานความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในระดับสูงสุด”

กระทรวง MITI  ได้ระบุในแถลงการณ์ว่าโปรเจกต์นี้จะสนับสนุนการจ้างงาน 26,500 ตำแหน่งในหลากหลายภาคส่วน ซึ่งรวมถึงด้านสาธารณสุข การศึกษา และการเงิน โดยการลงทุนในนี้ส่งผลต่อเศรษฐกิจรวมมูลค่ากว่า 15.04 พันล้านริงกิต

การประกาศการลงทุนในครั้งนี้เป็นผลมาจากการเจรจาที่จัดโดย MITI ระหว่างนายกรัฐมนตรี Datuk Seri Anwar Ibrahim ร่วมกับ คุณ Ruth Porat ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท Alphabet และ Google โดยในเดือนพฤศจิกายนปี 2566 หน่วยงานพัฒนาการลงทุนมาเลเซีย (MIDA) และ Google ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในครั้งนี้อีกด้วย

 

ก้าวขึ้นสู่ Value Chain ระดับโลก

Tengku Zafrul กล่าวว่า การลงทุนล่าสุดมูลค่า 9.4 พันล้านริงกิต นี้จะจะช่วยผลักดันเป้าหมายในด้านดิจิทัลที่ระบุไว้ในแผน New Industrial Master Plan 2030 ของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ และเขาได้กล่าวเสริมว่า “Google Data Centre และ Google Cloud Region ใน Greater Kuala Lumpur จะช่วยเสริมพลังให้อุตสาหกรรมการผลิตและบริการของเรา สามารถใช้ประโยชน์จาก AI และเทคโนโลยีขั้นสูงอื่น ๆ ได้มากยิ่งขึ้นเพื่อก้าวขึ้นสู่ Value Chain ระดับโลก”

ในขณะเดียวกัน Porat ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Google ได้กล่าวอีกว่า “การลงทุน Google Data Centre และ Google Cloud Region แห่งแรกในมาเลเซีย ถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดที่ในรอบ 13 ปีในภูมิภาค ซึ่งเป็นการลงทุนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ Google และรัฐบาลมาเลเซียในการผลักดันนโยบาย ‘Cloud First Policy’ และเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ อีกทั้งยังเป็นความร่วมมือเพื่อสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนนวัตกรรม และปลดล็อกศักยภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล”

 

 

บทวิเคราะห์ผลกระทบ

          การประกาศการลงทุนของ Google ในมาเลเซียถือเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจและการจ้างงาน เนื่องจาก โครงการนี้คาดว่าจะสร้างงานถึง 26,500 ตำแหน่งในหลายสาขา เช่น สาธารณสุข การศึกษา และการเงิน การสร้างงานนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดอัตราการว่างงาน แต่ยังเป็นการเพิ่มทักษะและความเชี่ยวชาญให้แก่แรงงานในประเทศ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยการลงทุนนี้ยังคาดว่าจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจรวมมูลค่ากว่า 15.04 พันล้านริงกิต ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและแข็งแกร่งขึ้น อีกทั้งเป็นส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี โดยการลงทุนนี้ยังเสริมสร้างศักยภาพในการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิตและบริการ ทำให้บริษัทในมาเลเซียสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก การมีโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่มีประสิทธิภาพสูงยังส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ตอัปและธุรกิจใหม่ๆ ที่พึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูง

ยิ่งไปกว่านั้นเป็นการสนับสนุนนโยบายดิจิทัลของรัฐบาล เนื่องจากการลงทุนนี้สอดคล้องกับแผน New Industrial Master Plan 2030 ของมาเลเซีย ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยการที่ Google เลือกมาเลเซียเป็นที่ตั้งของ Google Data Center และ Google Cloud Region แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศในการเป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีในภูมิภาคอาเซียน ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในระดับโลก

 

 

ความคิดเห็น สคต.

การลงทุนครั้งใหญ่ของ Google ในมาเลเซียนี้ย่อมส่งผลกระทบและมีนัยสำคัญต่อประเทศไทยและผู้ประกอบการไทย การที่มาเลเซียได้รับการลงทุนสร้าง Data Center และ Cloud Region ของ Google ทำให้ประเทศเพื่อนบ้านกลายเป็นจุดศูนย์กลางดิจิทัลที่น่าดึงดูดสำหรับบริษัทเทคโนโลยีและองค์กรต่างชาติมากขึ้น ซึ่งเป็นความท้าทายกับประเทศไทยในการแข่งขันดึงดูดการลงทุนด้านเหล่านี้ และการที่มาเลเซียมีโครงสร้างพื้นฐานด้านคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง อาจทำให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยเสียเปรียบในการแข่งขัน เนื่องจากบริษัทต่างชาติอาจพิจารณาย้ายฐานการผลิตหรือการดำเนินงานส่วนหนึ่งไปยังมาเลเซีย เพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ ในทางกลับกัน สถานการณ์นี้อาจเป็นแรงกระตุ้นให้ภาครัฐและเอกชนไทยตระหนักถึงความสำคัญและเร่งให้ความสนใจกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมากยิ่งขึ้น ถึงแม้เป็นความท้าทาย แต่การที่มาเลเซียก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาคก็อาจเปิดโอกาสใหม่ให้กับธุรกิจและผู้ประกอบการไทยที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังตลาดมาเลเซียหรือใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้น

ในอีกแง่มุมหนึ่ง ภาครัฐไทยควรเล็งเห็นถึงโอกาสที่จะเจรจากับมาเลเซียและ Google ในการร่วมมือกันในการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีนี้ หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันผลประโยชน์ทางดิจิทัลระหว่างกัน โดยประเทศไทยอาจต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้ทัดเทียมมาเลเซีย เพื่อดึงดูดการลงทุนจากบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกเช่นกัน เร่งผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีให้มากขึ้น ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากธุรกิจเทคโนโลยี ควรมีการปรับปรุงนโยบายและมาตรการเพื่อสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อนวัตกรรมและธุรกิจเทคโนโลยี ให้สามารถแข่งขันกับมาเลเซียได้

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai