ที่มา: สำนักข่าว Channel News Asia (CNA)

มาเลเซียเปลี่ยนทิศทาง ยุติการอุดหนุนดีเซลแบบถ้วนหน้า หวังพลิกวิกฤตการเงินของประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 นายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิม ประกาศมาตรการสุดกล้าในการปรับเปลี่ยนนโยบายการอุดหนุนดีเซล จากแบบครอบคลุมไปสู่การอุดหนุนแบบมุ่งเป้า เพื่อช่วยประเทศฝ่าวิกฤตทางการเงินที่กำลังเผชิญอยู่ ตัวเลขค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนดีเซลของมาเลเซียพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าตกใจ จาก 1.4 พันล้านริงกิตในปี 2019 เป็น 1.43 หมื่นล้านริงกิตในปี 2023 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่าส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสถานะการเงินของรัฐบาล

แม้จะเป็นมาตรการที่ไม่เป็นที่นิยม แต่นายกฯ อันวาร์ยืนยันว่าจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อความอยู่รอดของประเทศ โดยคาดว่าการปรับเปลี่ยนครั้งนี้จะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋ารัฐบาลได้ถึงปีละ 4 พันล้านริงกิต ผลกระทบที่เห็นได้ชัดคือราคาดีเซลในมาเลเซียตะวันตกจะพุ่งขึ้นกว่า 50% เป็น 3.35 ริงกิตต่อลิตรในขณะที่ซาบาห์และซาราวักจะยังคงราคาเดิมที่ 2.15 ริงกิตต่อลิตร อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยังคงให้การอุดหนุนแก่กลุ่มรายได้ต่ำ เช่น ชาวประมง เกษตรกร รวมถึงการใช้ในรถโรงเรียนและรถพยาบาล

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง อามีร์ ฮัมซะห์ อาซิซาน ชี้แจงว่านโยบายใหม่นี้จะช่วยป้องกันการลักลอบนำดีเซลราคาถูกข้ามพรมแดน และยืนยันว่าจะไม่ส่งผลให้ราคาสินค้าพุ่งสูงขึ้น นักวิเคราะห์ โอ้ อี้ ซุน จากศูนย์วิจัยแปซิฟิกแห่งมาเลเซียให้ความเห็นว่า การที่รัฐบาลกล้าใช้มาตรการที่ไม่เป็นที่นิยมเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนของสถานการณ์ทางการเงินของประเทศ ทั้งนี้ มาเลเซียคาดว่าจะใช้จ่ายเงิน 5.28 หมื่นล้านริงกิตในการอุดหนุนและการช่วยเหลือทางสังคมในปีนี้ ซึ่งลดลงจาก 6.42 หมื่นล้านริงกิตในปี 2023 ตามงบประมาณปี 2024

 

บทวิเคราะห์ผลกระทบ

การตัดสินใจของรัฐบาลมาเลเซียในการปรับเปลี่ยนนโยบายการอุดหนุนดีเซลจากแบบครอบคลุมเป็นแบบมุ่งเป้า
จะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อหลายภาคส่วน รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทย ผู้ประกอบการไทยในมาเลเซีย และนักลงทุนในมาเลเซีย ดังนี้

ผลกระทบต่อประเทศไทย:

ด้านบวก:

 1. ลดการลักลอบนำเข้าน้ำมันดีเซลจากมาเลเซีย: การขึ้นราคาดีเซลในมาเลเซียจะทำให้ความแตกต่างของราคาน้ำมันระหว่างสองประเทศลดลง ซึ่งอาจช่วยลดปัญหาการลักลอบนำเข้าน้ำมันดีเซล
  จากมาเลเซียมายังไทย
 2. เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทย: ต้นทุนการผลิตและขนส่งในมาเลเซียที่สูงขึ้นอาจทำให้สินค้าไทยมีความได้เปรียบในการแข่งขันมากขึ้น โดยเฉพาะในตลาดส่งออก

ด้านลบ:

 1. กระทบต่อการค้าชายแดน: ราคาดีเซลที่สูงขึ้นในมาเลเซียอาจส่งผลให้การค้าชายแดนระหว่างไทย-มาเลเซียชะลอตัวลง เนื่องจากต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้น
 2. ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว: ค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่สูงขึ้นอาจส่งผลให้นักท่องเที่ยวมาเลเซียลดการเดินทางมาท่องเที่ยวในไทย

ผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยในมาเลเซีย:

ด้านบวก:

 1. โอกาสในการปรับตัวและเพิ่มประสิทธิภาพ: ผู้ประกอบการไทยอาจต้องปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น การลงทุนในเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น ซึ่งอาจนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาว

ด้านลบ:

 1. ต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มขึ้น: ราคาดีเซลที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและขนส่ง
  ของผู้ประกอบการไทยในมาเลเซียเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจกระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน
 2. แรงกดดันด้านราคา: ผู้ประกอบการอาจต้องเผชิญกับแรงกดดันในการปรับขึ้นราคาสินค้าและบริการ ซึ่งอาจส่งผลต่อยอดขายและส่วนแบ่งตลาด

ผลกระทบต่อนักลงทุนในมาเลเซีย:

ด้านบวก:

 1. โอกาสการลงทุนในพลังงานทดแทน: นโยบายใหม่อาจกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีประหยัดพลังงานมากขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุน
 2. เสถียรภาพทางการเงินของประเทศในระยะยาว: การลดภาระทางการเงินของรัฐบาลอาจส่งผลดีต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของมาเลเซียในระยะยาว ซึ่งเป็นผลดีต่อนักลงทุน

ด้านลบ:

 1. ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจในระยะสั้น: การเปลี่ยนแปลงนโยบายอาจสร้างความไม่แน่นอนในระยะสั้น ส่งผลให้นักลงทุนชะลอการตัดสินใจลงทุน
 2. ผลกระทบต่อบางอุตสาหกรรม: อุตสาหกรรมที่พึ่งพาการใช้ดีเซลสูง เช่น การขนส่งและโลจิสติกส์อาจได้รับผลกระทบเชิงลบ ซึ่งอาจส่งผลต่อการลงทุนในภาคส่วนเหล่านี้

ความคิดเห็น สคต

รัฐบาลมาเลเซียภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอันวาร์ อิบราฮิมได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการอุดหนุนดีเซลจากการอุดหนุนแบบครอบคลุมไปสู่การอุดหนุนแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยผู้ที่ต้องการจริงๆ และลดค่าใช้จ่ายของรัฐที่พุ่งสูงถึง RM1.43 หมื่นล้านในปี 2023 ราคาดีเซลในมาเลเซียตะวันตกจะเพิ่มขึ้นกว่า 50% เป็น RM3.35 ต่อลิตร
ขณะที่ในซาบาห์และซาราวักจะยังคงราคาเดิมอยู่ที่ RM2.15 ต่อลิตร การปรับเปลี่ยนนี้คาดว่าจะช่วยประหยัดเงินของรัฐบาลได้ประมาณ RM4 พันล้านต่อปี สำนักงานฯ มีความคิดเห็นว่า การปรับเปลี่ยนนโยบายอุดหนุนดีเซล
จากแบบครอบคลุมเป็นแบบมุ่งเป้า ส่งผลกระทบต่อหลายภาคส่วน การปรับตัวและวางแผนรับมือจะเป็นกุญแจสำคัญในการบรรเทาผลกระทบเชิงลบและใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งนี้
ทั้งนี้ สำนักงานฯ พร้อมจะติดตามผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างใกล้ชิด และอัพเดทข่าวสารอย่างต่อเนื่อง

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai