เมื่อเดือนพฤษภาคม 2567 บริษัทสิงคโปร์ Evotion Labs ได้เปิดตัวสถานีให้บริการเปลี่ยนและชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกในสิงคโปร์ และวางแผนที่จะเปิดสถานีที่สองในกลางเดือนมิถุนายน 2567 โดยผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ถูกใช้จนหมดเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วภายในเวลาไม่กี่นาที

บริษัทคาดว่า จะเปิดสถานีอีก 20 แห่ง ภายในสิ้นปี 2567 รวมถึงแผนการใช้งบประมาณกว่าสี่ล้านเหรียญสิงคโปร์เพื่อขยายกิจการเพิ่มจำนวนไปเป็น 400 สถานี ในอีกสองปีข้างหน้า ซึ่งนอกจากบริษัทจะให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้ว บริษัทยังจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Niu NQi GTS ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ใช้เทคโนโลยีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ในสิงคโปร์ โดยในปัจจุบันบริษัทให้บริการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่สถานที่ของผู้ใช้หรือสถานที่ของบริษัท Evotion Labs เท่านั้น แต่หากบริษัทดำเนินการติดตั้งสถานีชาร์จในห้างสรรพสินค้า บุคคลทั่วไปจะสามารถใช้บริการชาร์จและเปลี่ยนแบตเตอรี่ของบริษัท Evotion Labs ได้ต่อเมื่อการสมัครใบอนุญาตผู้ประกอบการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัท Evotion ได้รับการอนุมัติ

องค์การขนส่งทางบกสิงคโปร์ (Land Transport Authority : LTA) กล่าวว่า LTA ได้ออกกฎเกณฑ์การชาร์จแบตเตอรี่และเทคโนโลยีเปลี่ยนแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในเดือนมีนาคม 2565 และอนุญาตให้สองบริษัท (บริษัท Mo Batteries และบริษัทไต้หวัน Gogoro) ทดสอบเทคโนโลยีดังกล่าวในปี 2566 โดยบริษัท Mo Batteries ทดสอบเสร็จสิ้นแล้วแต่ยังไม่มีแผนที่จะให้บริการเชิงพาณิชย์ และใบอนุญาตของบริษัท Gogoro จะหมดอายุในเดือนกันยายน 2567 ซึ่งขณะนี้บริษัท Evotion Labs เป็นบริษัทเดียวที่ดำเนินการสมัครขอรับใบอนุญาต

รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Niu เป็นรถที่ใช้ระบบสองแบตเตอรี่ หากชาร์จไฟเต็มจะสามารถวิ่งได้ไกลถึง 120 กม. ซึ่งผู้ขับขี่สามารถเลือกเปลี่ยนแบตเตอรี่หนึ่งก้อนหรือทั้งสองก้อนเป็นแบตเตอรี่ใหม่ได้ ผู้ใช้งานสามารถค้นหาสถานีชาร์จผ่านแอพพลิเคชั่นของ Evotion Labs โดยทำการสแกนบาร์โค้ดที่สถานีที่จะใช้บริการเพื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ ทั้งนี้ สถานีชาร์จและการเปลี่ยนแบตเตอรี่จะมาจากการจัดหาของบริษัท Evotion Labs เท่านั้น และเพื่อจะได้รับการอนุมัติใช้งานจาก LTA รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะต้องนำเครื่องประจุแบตเตอรี่ (charger) ออก และผู้ซื้อจะต้องยินยอมว่าจะไม่ชาร์จแบตเตอรี่รถด้วยวิธีที่ผิดกฎหมาย ดังนั้นพลังงานจากแบตเตอรี่จะมาจากการเปลี่ยนที่สถานีเท่านั้น การชาร์จแบตเตอรี่ทั้งสองก้อนจนเต็มจากแบตเตอรี่เปล่า จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 8 เหรียญสิงคโปร์ หรือเกือบ 6.7 เซนต์ต่อกิโลเมตร ในขณะที่ รถจักรยานยนต์ Yamaha Aerox ที่ใช้น้ำมันอ๊อกเทน 92 จะอยู่ที่ประมาณ 5 เซนต์ต่อกิโลเมตร

บริษัทสิงคโปร์เปิดสถานีเปลี่ยนแบต ไม่ต้องรอชาร์จ

ราคารถจักรยานยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีสมรรถนะเทียบได้กับรถจักรยานยนต์อยู่ที่ 17,500 เหรียญสิงคโปร์ รวมค่าใบรับรองสิทธิการซื้อยานพาหนะ (Certificate of Entitlement : COE) แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษานั้น คาดว่าจะต่ำกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน เพราะระบบไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเป็นระยะ โดยผู้เชี่ยวชาญมองว่าเทคโนโลยีการเปลี่ยนสลับแบตเตอรี่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางระยะสั้นเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการชาร์จแบตเตอรี่นานหลายชั่วโมง เนื่องจากขนาดรถที่กะทัดรัด รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจึงไม่สามารถบรรทุกแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่พอที่จะไปไกลจนกว่าจะได้ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอร์รี่ใหม่ได้อีกครั้ง

 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2567 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในสิงคโปร์คิดเป็น 0.2% (282 คัน) เมื่อเทียบกับ 2.6% ของรถยนต์ไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ (3,696 คัน) และ 2.4% ของรถยนต์ไฟฟ้าทั้งหมด (15,713 คัน) จักรยานยนต์ไฟฟ้าเป็นเทรนด์ที่เริ่มได้รับการสนใจในสิงคโปร์สำหรับการคมนาคมแบบรักษ์โลกเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ทั้งนี้ สิงคโปร์มีแผนที่จะลดการปล่อยคาร์บอนให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 โดยรัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายสนับสนุนการใช้ยานพาหนะที่ใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น

แนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้า หรือ EV ในตลาดโลกจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออกยานยนต์ที่สำคัญของโลก ธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยเป็นหนึ่งในห่วงโซ่อุปทานที่มีบทบาทสำคัญและสร้างมูลค่าส่งออกให้กับประเทศเป็นอันดับต้น ๆ ซึ่งรัฐบาลไทยได้มี Roadmap แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทย หรือ นโยบาย 30@30 เพื่อการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศ ด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือ รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030 นอกจากนี้ ยังต้องการส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วน รวมถึงมีการเตรียมความพร้อมระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้ารอบด้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขับขี่ยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สามารถศึกษาการสนับสนุนจากภาครัฐ และร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมเข้าสู่เทรนด์ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อปูทางไปสู่การเป็นฐานผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค นอกจากนี้ยังอาจพิจารณาโอกาสในธุรกิจสถานีชาร์จไฟฟ้า/สินค้าแบตเตอรี่ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก

 

แหล่งที่มาข้อมูล/ภาพ:

www.straitstimes.com/singapore/transport/local-firm-evotion-labs-launches-first-commercial-battery-swop-service-for-electric-motorcycles

www.straitstimes.com/singapore/transport/first-battery-charge-and-swop-station-for-electric-motorcycles-in-singapore-starts-trial

www.egat.co.th

 

thThai