“ก๋วยเตี๋ยวหลัวซือเฝิ่น” จากอาหารข้างทางกลายเป็นอุตสาหกรรมหมึ่นล้านหยวนของเมืองหลิวโจว

“ก๋วยเตี๋ยวหลัวซือเฝิ่น” จากอาหารข้างทางกลายเป็นอุตสาหกรรมหมึ่นล้านหยวนของเมืองหลิวโจว “ก๋วยเตี๋ยวหลัวซือเฝิ่น” จากอาหารข้างทางกลายเป็นอุตสาหกรรมหมึ่นล้านหยวนของเมืองหลิวโจว

ก๋วยเตี๋ยวหลัวซือเฝิ่น ซึ่งเป็นเส้นหมี่หอยขมในน้ำมันพริกที่ปรุงรสด้วยหน่อไม้หรือผักดองของเมืองหลิ่วโลว ในฐานะที่เป็นอาหารพื้นเมืองของเขตฯ กว่างซี “หลัวซือเฝิ่น” ได้เข้าร่วมรายการทีวี         ชื่อดังของจีนหลายรายการและกลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ในขณะเดียวกัน ด้วยการพัฒนาของการถ่ายทอดสดในปัจจุบัน ทำให้ผู้บริโภคได้รู้จักผลิตภัณฑ์และวัฒนธรรมก๋วยเตี๋ยวชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา “ก๋วยเตี๋ยวหลัวซือเฝิ่น” จากอาหารข้างทางกลายเป็น “อาหารยอดฮิตติดเทรนด์โลก” และเป็นเมนู Signature ของเมืองหลิ่วโจวที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง และได้พัฒนาเป็นอุตสาหกรรมหมึ่นล้านหยวนที่น่าจับตามอง

จากตัวเลขสถิติพบว่า นอกจากยอดจำหน่าย“หลัวซือเฝิ่น”ในหน้าร้านมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว มูลค่าการจำหน่าย“หลังซือเฝิ่น”บรรจุถุงพร้อมรับประทาน (ready to eat) ก็มีการเติบโตสูงมาก โดยเมื่อปี 2560 ยอดจำหน่าย“หลัวซือเฝิ่น”ที่บรรจุเป็นถุงมีเพียง 3,000 ล้านหยวน ปี 2560 มูลค่าสูงขึ้นเป็น 10,990 ล้านหยวน ขณะที่เมื่อปี 2567 มูลค่าการจำหน่ายสูงถึง 23,820 ล้านหยวน

ด้วยการพัฒนาของการค้า E-commerce ในปี 2567 ที่ผ่านมา ช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์กลายเป็นช่องทางการสั่งซื้ออันดับแรกของผู้บริโภคชาวจีน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51.54 รองลงมาคือการจำหน่ายผ่านร้านค้าออฟไลน์และซูปเปอร์มาร์เกต ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 33.92 และ 33.04 ตามลำดับ นอกจากนี้ การจำหน่ายผ่านการ Live Streaming มีสัดส่วนร้อยละ 22.03 ขณะที่จำหน่ายผ่าน Mini Program ในแอปพลิเคชั่นของจีน มีสัดส่วนร้อยละ 16.3 ช่องทางออนไลน์ที่ผู้บริโภคนิยมสั่งซื้อมาก เช่น TAOBAO และ TMALL เป็นต้น นอกจากมีความสะดวกในการสั่งซื้อแล้ว ผลิตภัณฑ์ยังมีให้เลือกอย่างหลากหลายจากรสชาติต่างๆ และหลายแบรนด์บนแพลตฟอร์มออไนไลน์

นอกจากปริมาณการจำหน่ายในประเทศที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มูลค่าการส่งออกของ“หลัวซือเฝิ่น” ก็ได้ประสบผลเป็นอย่างดี ในปี 2567 ปริมาณการส่งออกของ“หลัวซือเฝิ่น” (เฉพาะแหล่งผลิตเป็นเมืองหลิ่วโจว) สูงถึง 3,167.1 ตัน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.4 หรือคิดเป็นมูลค่า 87.272 ล้านหยวน ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.5 ตามลำดับ สินค้าได้ส่งออกไปยัง 20 กว่าประเทศและภูมิภาค เมื่อก่อนผู้บริโภคในต่างประเทศที่ซื้อสินค้าจะเป็นชาวจีนที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศ แต่ในขณะนี้ “หลัวซือเฝิ่น” เริ่มเข้าสู่สายตาของผู้บริโภคชาวต่างชาติและได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 18 ปัจจุบัน โรงงานหรือบริษัทที่ได้มาตราฐานการส่งออกมีทั้งหมด 59 บริษัท ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงผลักดันสินค้าสู่ตลาดสากลมากยิ่งขึ้น

เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อส่งเสริมความพร้อมของ “หลัวซือเฝิ่น” สู่สากล สำนักงานการต่างประเทศและกรมพาณิชย์เมืองหลิ่วโจว ได้ริเริ่มและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่างซี วิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคหลิ่งโจวจัดทำ “มาตรฐานการแปลและการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับบรรจุภัณฑ์ด้านนอกของ “หลัวซือเฝิ่น” ที่มีบรรจุหีบห่อ โดยกำหนดว่า การแปลและการเขียนทางการของ “หลัวซือเฝิ่น” คือ “Liuzhou Luosifen” รวมทั้งมีกำหนดคำแปลรสชาติด้วย เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับบริษัทที่มีความประสงค์ในการส่งออก วัตถุประสงค์ คือ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดว่าหอยขมเป็นหอยทากหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ไม่จำเป็น และเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของก๋วยเตี๋ยว “หลัวซือเฝิ่น” ถ่ายทอดความหมายของอาหารพื้นเมือง ตลอดสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า และยกระดับการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ในอนาคต

ความคิดเห็นของ สคต. หนานหนิง

ปัจจุบัน พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยชาวจีนในเมืองมีการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ การสั่งซื้อสินค้ากึ่งสำเร็จรูป (ready to eat) กลายเป็นเทรนด์การบริโภคของชาวจีน “อาหารไทย”เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคชาวจีน อาหารไทยพร้อมรับประทานเป็นอีกรูปแบบที่น่าสนใจที่เจาะตลาดจีน การที่สร้างสินค้าให้เป็น Signature และสร้างกระแสให้ติดตลาดนั้น อาจต้องมีความร่วมมือจากทุกฝ่าย บูรณาการภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารไทย สร้างภาพลักษณ์ของสินค้าอาหารไทย เพื่อให้การผลิตและการส่งออกอาหารไทยมีคุณภาพ มาตรฐาน และความเป็นไทย ตลอดส่งเสริม  “ครัวไทยสู่ครัวโลก” ในหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้อาหารไทยยังเป็นอีกหนึ่ง Soft Power ที่มีโอกาสและมีศักยภาพในการทำตลาดในต่างประเทศต่อไป

แหล่งที่มา:

http://www.liuzhou.gov.cn/sjzt/zxzt/zwzt/zfgjj_76165/lsfcyfz/202401/t20240131_3416730.shtml

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1797285100000706560&wfr=spider&for=pc

thThai