รัฐบาลอาร์เจนตินาเตรียมผ่อนปรนการควบคุมการนำเข้าสินค้าบางรายการ

กระทรวงเศรษฐกิจของอาร์เจนตินาเตรียมประกาศ มาตรการผ่อนปรนการควบคุมการนำเข้าสำหรับชุด ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ต้องผ่าน “ช่องทางสีแดง” ตามกฎ ระเบียบของศุลกากรที่จำเป็นต้องมีการควบคุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งก่อให้เกิดต้นทุนและความล่าช้า สำหรับบริษัทผู้นำเข้าอาร์เจนตินา

ตามมติเลขที่ 154/2024 และ 112/2024 ที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา รัฐบาลอาร์เจนตินาเตรียมผ่อนปรน มาตรการการตรวจสอบที่มากเกินไปสำหรับสินค้าบางประเภท ซึ่งรวมถึงเอกสารและการควบคุมเชิงปริมาณ ของสินค้าที่ต้องการนำเข้า หมายความว่าต่อจากนี้ไปผลิตภัณฑ์สินค้าใดที่ต้องผ่านช่องทางสีแดงจะเปลี่ยนเป็น การสุ่มตรวจที่กำหนดโดยศุลกากรแทน

ตามคำแถลงอย่างเป็นทางการ การควบคุมการนำเข้าสินค้าบางรายการก่อนหน้านี้ทำให้สินค้าที่รอตรวจสอบ ณ ด่านศุลกากรเกิดเป็นอัมพาต นอกจากนี้เวลาในการส่งมอบผลิตภัณฑ์สินค้าเกิดความล่าช้า และผู้นำเข้าต้องแบก ภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการรอการตรวจสอบสินค้า แต่ภายใต้มาตรการผ่อนปรนการควบคุมการนำเข้า ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ต้องผ่านช่องทางสีแดงจะถูกลดเหลือเพียงร้อยละ 36 หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 7 ของการ ตรวจสอบสินค้านำเข้าทั้งหมดของอาร์เจนตินา ซึ่งจะทำให้ระยะเวลาในการจัดส่งผลิตภัณฑ์สินค้าสั้นลง รวมถึง กระบวนการผลิตและการขายที่เร็วขึ้น

ช่องทางสีแดงเป็นช่องทางที่แสดงให้เห็นถึงต้นทุนที่สูงขึ้นใน 2 ความหมาย ความหมายแรกหมายถึงสินค้าจะ อยู่ในท่าเทียบเรือนานขึ้นเนื่องจากการนำส่งสินค้าไปยังศุลกากรมีราคาแพง และความหมายที่สองคือค่าใช้จ่าย เพิ่มเติม ณ ท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างที่สินค้ารอการตรวจสอบที่ผู้นำเข้าต้องแบกรับ แต่มาตรการผ่อนปรนการ ควบคุมการนำเข้าสำหรับชุดผลิตภัณฑ์สินค้าจะช่วยให้บริษัทผู้นำเข้าของอาร์เจนตินาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใน การนำเข้าสินค้าราคาแพงอีกต่อไป เนื่องจากต้นทุนการขนส่งต่อตู้คอนเทนเนอร์จะลดลงกว่า 1,200 เหรียญสหรัฐฯ ตามประมาณการ

มาตรการควบคุมการนำเข้าสินค้าใหม่นี้จะใช้เกณฑ์การสุ่มตรวจสินค้า ซึ่งครอบคลุมสินค้าในหมวดสิ่งทอและ รองเท้า ได้แก่ (1) เสื้อผ้าและเส้นด้ายสำเร็จรูป และ (2) ผ้าและเสื้อผ้าสำหรับการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และ ผลิตภัณฑ์สินค้าที่มีมาตรการตอบโต้การทุ่ม ได้แก่ (1) เครื่องทำน้ำอุ่น (2) หม้อน้ำ (3) กาน้ำร้อน (4) เครื่องปรับ อากาศ (5) ช้อนส้อม (6) พัดลม และ (7) อื่นๆ การกำจัดขั้นตอนการตรวจสอบสินค้าที่ไม่จำเป็นและทำให้ กระบวนการนำเข้าง่ายขึ้นคือวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลอาร์เจนตินาได้กำหนดเพื่อจัดการเศรษฐกิจให้เป็นเสาหลัก พื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัวยิ่งขึ้น

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อประเทศไทย

อาร์เจนตินานำเข้าสินค้าโดยมีมูลค่ารวมกว่า 13,070 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2567 (มกราคม-มีนาคม) ซึ่งนำเข้า จากประเทศผู้จำหน่ายหลัก 5 รายได้แก่ (1) บราซิล ร้อยละ 23.1 (2) จีน ร้อยละ 18.8 (3) สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 10.3 (4) ปารากวัย ร้อยละ 6.8 และ (5) เยอรมนี ร้อยละ 4.9 ประเทศไทยมีความเกี่ยวข้องกับบรรดาผู้จำหน่าย ของอาร์เจนตินา โดยประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ในรายชื่อประเทศ และครองอันดับที่ 2 ในกลุ่มประเทศใน เอเชียรองจากจีน ประเทศไทยคิดเป็น ร้อยละ 2.8 จากการนำเข้าทั้งหมดของอาร์เจนตินา โดยมีมูลค่ากว่า 364 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2567

สินค้าหลัก 5 รายการที่อาร์เจนตินานำเข้าจากไทยในปี 2567 ได้แก่ (1) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ร้อยละ 35.3

(2) เครื่องยนต์ดีเซลและชิ้นส่วน ร้อยละ 23.3 (3) เครื่องจักรและชิ้นส่วน ร้อยละ 10.7 (4) ยางและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ร้อยละ 5.7 และ (5) เหล็กและเหล็กกล้า ร้อยละ 5.3

สินค้าหลัก 5 รายการที่อาร์เจนตินาส่งออกมายังประเทศไทยในปี 2567 มีดังนี้ (1) ผลิตภัณฑ์จากผัก ร้อยละ 34.4 (2) ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ร้อยละ 26.1 (3) เภสัชกรรม ร้อยละ 16.1 (4) อาหารทะเลแช่แข็ง ร้อยละ 11.1 และ (5) เคมีภัณฑ์ ร้อยละ 3.1

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

มาตรการล่าสุดที่รัฐบาลเตรียมปรับใช้เพื่อต้องการผ่อนปรนการควบคุมสินค้าบางชนิดที่ก่อนหน้านี้ต้องผ่าน กระบวนการที่เรียกว่า “ช่องทางสีแดง” จะช่วยลดต้นทุนในการนำเข้าสินค้าเหล่านี้ได้ เนื่องจากตามมาตรการ เดิมสินค้านำเข้าต้องอยู่ในท่าเรือเป็นเวลานานซึ่งทำให้มีราคาสินค้าและต้นทุนที่แพงขึ้น แต่มาตรการผ่อนปรน การควบคุมสินค้าที่รัฐบาลกำลังจะปรับใช้นี้หมายความว่าผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์สินค้าจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,200 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตู้คอนเทนเนอร์อีกต่อไป ซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับบริษัทผู้นำเข้าอาร์เจนตินาที่ ต้องการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

มาตรการการผ่อนปรนการควบคุมสินค้ามีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อผู้ผลิตและอุตสาหกรรมต่างๆ ภายใน อาร์เจนตินา เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่เป็นสิ่งทอ เช่น เสื้อผ้าสำเร็จรูป เส้นด้ายและผ้า และอื่นๆ มีความ เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของอาร์เจนตินา เช่น เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ อีกมากมาย โดยมาตรการการผ่อนปรนการควบคุมสินค้าคือสิ่งที่นักธุรกิจไทยควรใส่ใจและให้ความสำคัญเนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งออกไปยังอาร์เจนตินาเป็นสินค้าเพื่ออุตสาหกรรมและสินค้ามูลค่าเพิ่ม

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีผู้นำเข้าเส้นด้ายและผ้าหลายรายในอาร์เจนตินาซึ่งส่วนใหญ่มีความเกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านของอาร์เจนตินา โดยวัตถุประสงค์ของรัฐบาลอาร์เจนตินาคือเพื่อ ต้องการลดอุปสรรคทางการค้าที่เพื่อให้เศรษฐกิจในอาร์เจนตินามีเสถียรภาพ และเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น ทางการค้ากับต่างประเทศมากขึ้น ด้วยเหตุนี้บริษัทผู้ส่งออกของไทยต้องทำงานร่วมกับบริษัทผู้นำเข้าของ อาร์เจนตินาต่อไป เพื่อใช้ประโยชน์จากมาตรการการผ่อนปรนการควบคุมสินค้า และสานต่อความสัมพันธ์ กับผู้นำเข้าอาร์เจนตินาที่อาจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าจากผู้ส่งออกไทยในอนาคต

 

 

 

ที่มา: https://www.infobae.com/economia/2024/04/08/el-gobierno-flexibilizo-controles-a-importaciones-textiles-de-calzado-y-a-productos-con-medidas-antidumping/ – “The Government relaxed controls on textile imports, footwear and products with antidumping measures”, by Infobae, May 7th 2024.

 

thThai