จีนรุกสร้างความสัมพันธ์ เตรียมขยายการค้าสู่ยุโรปกลางและบอลข่าน

📰 ข่าวเด่นประจำเดือนพฤษภาคม 2567 โดย สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์
www.thaitradebudapest.hu / Facebook Fanpage: @ThaiTradeBudapest 
Cover Photo Credit: China Global Television Network และ Prime Minister’s Office of Hungary

 

นับว่าเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก เมื่อนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเยือนประเทศเซอร์เบียและฮังการี ในช่วงระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขี้น โดยเฉพาะในด้านการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน กระบวนการผลิต พลังงาน และการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี

 

โดยเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายสี จิ้นผิง ได้หารือกับประธานาธิบดีเซอร์เบีย นายอเล็กซานดาร์ วูชิช ณ พระราชวังเซอร์เบียอย่างเป็นทางการ ภายใต้บรรยากาศการต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตร ซึ่งการเยือนเซอร์เบียของนายสี จิ้นผิง ในครั้งนี้นับเป็นการเยือนครั้งแรกในรอบ 5 ปีและตรงกับวันครบรอบ 25 ปี ของการทิ้งระเบิดถล่มสถานทูตจีนในเบลเกรด แสดงให้เห็นถึงความพยายามสร้างความสัมพันธ์ครั้งใหม่ทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ

 

ผลลัพธ์จากการเยือนครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามข้อตกลงทวิภาคีและบันทึกความเข้าใจร่วมถึง 24 ฉบับ ครอบคลุมถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ข้อตกลงด้านอาชญากรรมข้ามชาติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลดหย่อนภาษีจากทางเซอร์เบีย โดยเซอร์เบียจะลดหรือยกเลิกภาษีศุลกากรสําหรับสินค้าหลายประเภท จากจีน อาทิ แบตเตอร์รี่ลิเธียม แผงโซลาร์เซลล์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์จากทะเลบางรายการ

 

นอกจากนี้ สื่อของทั้งสองประเทศยังสร้างความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และข่าว ที่นําเสนอผ่านทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ยิ่งไปกว่านี้ จีนยังได้เสนอทุนการศึกษา 300 ทุนสําหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวเซอร์เบียในช่วงสามปีข้างหน้า และ 50 ทุน สําหรับนักวิจัยชาวเซอร์เบียเข้าศึกษาในสถาบันของจีน ส่วนด้านการท่องเที่ยว ทั้งสองประเทศมีเป้าหมายว่าจะเพิ่มเที่ยวบินตรงระหว่างสองประเทศมากขึ้น เพราะนอกจากจะเป็นการนําเสนอสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว เซอร์เบียยังได้รายรับจากการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวชาวจีนอีกด้วย

 

ในด้านการลงทุน จีนได้ลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐในเซอร์เบีย โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเหมืองแร่และโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางถนน และทางรถไฟ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2557 เซอร์เบียและฮังการีได้มีข้อตกลงกับจีนในการปรับปรุงทางรถไฟระหว่างเมืองบูดาเปสต์และเบลเกรดให้ทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีข้อตกลงที่จะดําเนินการร่วมกัน ได้แก่

  • การเตรียมเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าที่เลี่ยงเมืองบูดาเปสต์ เพื่อให้การขนส่งรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • การเตรียมการเชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูงไปยังท่าอากาศยานนานาชาติของฮังการี
  • การพัฒนาสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในฮังการีโดยความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีจากจีน เป็นต้น
  • การเปิดจุดผ่านแดนใหม่ระหว่างเซอร์เบียและฮังการีเพื่อให้สามารถรองรับการจราจรที่แออัด

 

ทั้งนี้ การที่ประเทศเซอร์เบียเป็นประเทศที่อยู่ใจกลางคาบสมุทรบอลข่านที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล ทําให้เซอร์เบีย
เข้าร่วมโครงการ BRI (Belt and Road Initiative) ของจีน เพื่อสร้างศักยภาพการค้าระหว่างสองภูมิภาคร่วมกัน

 

จีนรุกสร้างความสัมพันธ์ เตรียมขยายการค้าสู่ยุโรปกลางและบอลข่าน

 

จีนรุกสร้างความสัมพันธ์ เตรียมขยายการค้าสู่ยุโรปกลางและบอลข่าน

รูปภาพที่ 1 และ 2: นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน พบปะนายอเล็กซานดาร์ วูชิช ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบีย และนายวิคตอร์ ออร์บาน นายกรัฐมนตรีฮังการี ระหว่างการเยือนประเทศเซอร์เบียและฮังการี ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2567
ที่มาของภาพประกอบ: Ministry of Foreign Affairs, the People’s Republic of China (1, 2)

 

ที่ผ่านมา จีนได้สร้างโรงงานหลายแห่งในฮังการี เช่น โรงงานแบตเตอรี่ของบริษัท CATL ในเมือง Debrecen ด้วยมูลค่า 7.3 พันล้านยูโร และโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ BYD ที่เมือง Szeged มูลค่า 5 พันล้านยูโร ทั้งยังจะเตรียมเปิดโรงงานผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) แห่งแรกในยุโรปทางตอนใต้ของฮังการี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมยานยนต์ในทวีบยุโรป

 

การเยือนเซอร์เบียและฮังการีอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกัน นําไปสู่การส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน และการส่งเสริมทางสังคมต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อนําไปสู่การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในอนาคตต่อไป

 

💭 ข้อคิดเห็นของ สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์ 💭

 

การลงนามข้อตกลงทวิภาคีระหว่างฮังการี – จีน และเซอร์เบีย – จีน ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสําคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างสองประเทศ ทั้งนี้ ข้อตกลงต่างๆ ไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุน แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับการพัฒนาโครงการที่มีความสําคัญในอนาคต โดยเฉพาะการร่วมมือในโครงสร้างพื้นฐาน และการเข้าร่วมเส้นทาง Belt and Road Initiative (BRI) โดยเซอร์เบียมีกําหนดเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อกับเส้นทางฯ ภายในปีนี้ และฮังการีคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2569 ซึ่งเมื่อการเชื่อมต่อสําเร็จลุล่วงตามเป้าหมายแล้ว จะส่งผลอย่างมากในการทําการค้าระหว่างทวีปเอเชีย กับภูมิภาคยุโรปกลางอย่างฮังการีและเซอร์เบีย ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรศึกษาความร่วมมือครั้งนี้อย่างใกล้ชิด โดยอาจสร้างความร่วมมือกับจีนในการเชื่อมต่อและขยายตลาดการค้ากับเซอร์เบียและฮังการีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ที่มาของข้อมูล

  • https://apnews.com/article/hungary-serbia-red-carpet-xi-jinping-c06aa7990dc9bb7249f348ed41386faa
  • https://apnews.com/article/serbia-china-xi-jinping-visit-nato-e37b7ad0e89ac73b83e754142ce8e399
  • https://telex.hu/english/2024/05/09/xi-jinping-both-china-and-hungary-are-heading-towards-a-brighter-future
  • https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/serbia-all-aboard-china-ride
  • https://www.sandiegouniontribune.com/news/nation-world/story/2024-05-08/chinas-xi-arrives-in-hungary-for-talks-on-expanding-chinese-investments

 

มอนเตเนโกรระงับการนำเข้าสุกรและผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรจาก 43 ประเทศทั่วโลก 🐷 เนื่องจากโรค ASF ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง เป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้ส่งออกเนื้อสุกรจากไทย

สคต. ณ กรุงบูดาเปสต์
พฤษภาคม 2567

thThai