สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนเมษายน 2567

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 หน่วยงาน Enterprise Singapore (ESG) ได้ประกาศข้อมูลสถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ เดือนเมษายน 2567
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร[1],[2]

ในเดือนเมษายน 2567 การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์เพิ่มขึ้น +15.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -1.9% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกโดยรวมเพิ่มขึ้นที่ +13.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลง -3.4% ในเดือนก่อนหน้า) และการนำเข้าโดยรวมเพิ่มขึ้นที่ +18.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -0.1% ในเดือนก่อนหน้า)

การส่งออก Non-oil Domestic Export (NODX)

ในเดือนเมษายน 2567 NODX ลดลงที่ -9.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -20.8% ในเดือนก่อนหน้า โดยเป็นผลมาจากการลดลงของการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX แต่สินค้า Electronic NODX โตขึ้น

การส่งออกสินค้า Electronic NODX

ในเดือนเมษายน 2567 การส่งออกสินค้า Electronic NODX เพิ่มขึ้นที่ +3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -9.5% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ PCs, Disk Media Products และ Other Computer Peripherals ขยายตัวที่ +73.3%, +39.6% และ +782.6% ตามลำดับ

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX

ในเดือนเมษายน 2567 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX ลดลงที่ -12.3% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -23.2% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ Pharmaceuticals, Non-Electric Engines & Motors  และ Food Preparations ลดลง +73.3%,
+64% และ +12.9% ตามลำดับ

ตลาดการส่งออก NODX

               ในเดือนเมษายน 2567 ตลาดส่งออก NODX ภาพรวมทั้งหมดลดลง ยกเว้น จีน ฮ่องกง และมาเลเซีย โดยตลาดที่มีการลดลงมากที่สุด ได้แก่ EU27(-55.1%) สหรัฐฯ (-40.6%) และเกาหลีใต้ (-23.8%)

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนเมษายน 2567

การส่งออก Oil Domestic Exports

ในเดือนเมษายน 2567 การส่งออกน้ำมันในเชิงมูลค่าโตขึ้นที่ +17.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากเพิ่มขึ้นที่ +2.0% ในเดือนก่อนหน้า

  • ประเทศคู่ค้าที่มีการส่งออกเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไลบีเรีย (+29.8%) อินโดนีเซีย (+50.7%) และอินโดนีเซีย (+38.9%) เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า
  • การส่งออกน้ำมันในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นที่ +10.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า หลังจากลดลงที่ -4.0% ในเดือนก่อนหน้า

การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX)

ในเดือนเมษายน 2567 การส่งออก Non-oil Re-Exports (NORX) เพิ่มขึ้น +25.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากเพิ่มขึ้น +4.9% ในเดือนก่อนหน้า) โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของสินค้า Electronic NORX และสินค้า Non-Electronic NORX

สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศของสิงคโปร์ในเดือนเมษายน 2567

การส่งออกสินค้า Electronic NORX

ในเดือนเมษายน 2567 การส่งออกสินค้า Electronic NORX เพิ่มขึ้น +37.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากการเติบโตที่ +18.6% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่ส่งออกเพิ่มขึ้นมากที่สุด ได้แก่ ICs (+44.8%) PCs (+92.5%) และ Parts of PCs (+61.1%)

การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX

ในเดือนเมษายน 2567 การส่งออกสินค้า Non-Electronic NORX โตขึ้นที่ +12.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า (หลังจากลดลงที่ -7.5% ในเดือนก่อนหน้า) โดยสินค้าที่มีการส่งออกลดลงมากที่สุด ได้แก่ Pharmaceuticals (+79.1%) ,Non-Electric Engines & Motors (+41%) และ Specialized Machinery  (+35.9%)

ตลาดการส่งออก NORX

ในเดือนเมษายน 2567 ตลาดส่งออก NORX ทั้งหมดลดลง โดยตลาดที่โตขึ้นมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ฮ่องกง (+53.7%) ไทย (+91.2%) และจีน (+41.8%)

ข้อมูลเพิ่มเติม/ความคิดเห็นของ สคต.

การค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ในเดือนเมษายน 2567 ขยายตัวที่ +15.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า (yoy) โดยเป็นผลมาจากการส่งออกเพิ่มขึ้น +13.3% และการนำเข้าเพิ่มขึ้น
+18.3% (yoy)  ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะการส่งออกสินค้าที่ไม่ใช่น้ำมัน (Non-oil Domestic Export: NODX) ของสิงคโปร์ลดลงที่ -9.3% (yoy) จากเดือนก่อนหน้าลดลงที่ -20.8% (yoy) ซึ่งการส่งออกสินค้า Non-Electronic NODX แต่สินค้า Electronic NODX เพิ่มขึ้น นักเศรษฐศาสตร์[1] กล่าวว่า การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจสิงคโปร์จะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเปราะบาง และคาดว่า การส่งออกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของสิงคโปร์จะได้รับประโยชน์จากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก เนื่องจากความต้องการและสินค้าคงคลังเป็นปกติหลังจากปีที่ผ่านมา แต่ยังคงต้องจับตามองถึงความไม่แน่นอนระดับโลก รวมถึงความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน การแข่งขันระหว่างสหรัฐฯ กับจีน และอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ เป็นต้น

สำหรับภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยในเดือนเมษายน 2567 ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า[2] ระบุว่า การส่งออกของไทยในเดือนเมษายน 2567 มีมูลค่า 23,278.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (834,018 ล้านบาท) ขยายตัวที่ร้อยละ 6.8  การส่งออกของไทยพลิกกลับมาขยายตัวเป็นบวกอีกครั้ง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกมีการฟื้นตัวที่ดีจากอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยของโลกที่ชะลอตัวลงทำให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อภาคการผลิตทั่วโลกโดยการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นหลายรายการ ขณะที่การส่งออกจากไทยไปตลาดสิงคโปร์ มีแนวโน้มหดตัวเนื่องจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวและความต้องการซื้อสินค้าจากประเทศคู่ค้าหลักลดลง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในภาวะถดถอย เป็นผลจากสถานการณ์การลงทุนและการผลิตทั่วโลก ส่งผลให้การส่งออกสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มแผงวงจรไฟฟ้า รวมถึงชิป และ เซมิ-คอนดักเตอร์ลดลง

————————————

ที่มา/ข้อมูลภาพ (Credit Photo) :

Enterprise Singaporehttps://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-releases/2024/april/mr01724_monthly-trade-report—mar-2024.pdf

StraitsTimes  – https://www.straitstimes.com/business/singapore-export-slump-eases-as-shipments-fall-93-in-april

[1] นาย Chua Han Teng นักเศรษฐศาสตร์จากธนาคาร DBS

[2] https://uploads.tpso.go.th/1.1%20Press%20Release%20%E0%B9%80%E0%B8%A1.%E0%B8%A2.%2067.pdf

[1] ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 ข้อมูลการค้าที่เกี่ยวข้องกับสหภาพยุโรป (European Union: EU) จะรายงานเป็น EU27 แทนที่ EU28 เนื่องจากการถอนตัวออกจาก EU ของสหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) หรือ Brexit (Britain Exit)

[2] การจำแนกสินค้าทั้งหมดที่ซื้อขายในและนอกอาเซียนในรายงานการค้าระหว่างประเทศโดยรวมของสิงคโปร์ ใช้รหัสภาษีชุดใหม่ ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017 version

Enterprise Singapore (ESG) ระบุว่า ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏในช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นเท่านั้น และไม่รับประกันผลใดๆ และไม่รับผิดชอบในความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากใช้ข้อมูลจากสารสนเทศนี้ในทุกกรณี

thThai