งานแสดงสินค้าพืชสวนโลก ณ นครเฉิงตู เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

(แหล่งที่มา : http://www.xinhuanet.com/photo/20240425/fb9282ae6d7e4f6ba4a1456f20d08206/c.html)

 

งานแสดงสินค้าพืชสวนโลก ณ นครเฉิงตู มณฑลเสฉวน ภายใต้ธีมงาน “Park City, Beautiful Habitat ” ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 เมษายน 2567 ซึ่งได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยสถานที่จัดงานตั้งอยู่ใน Chengdu Eastern New Area และยังมีสถานที่จัดงานรองอีก 4 แห่ง ได้แก่ เขตเหวินเจียง เขตพี้ตู เขตซินจิน เมืองฉงไหล โดยจะจัดงานระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 28 ตุลาคม 2567 รวมระยะเวลาการจัดงานทั้งหมด 186 วัน ทั้งนี้ นครเฉิงตูหวังว่าจะใช้งานแสดงสินค้าพืชสวนโลกครั้งนี้เป็นแนวทางในการเร่งสร้างระบบอุตสาหกรรมดอกไม้สมัยใหม่ และขยายการเติบโตด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป

 

ทั้งนี้ ประเทศจีนเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ พืชพรรณ ไม้ดอก ไม้ประดับต่างๆ  โดยมีประวัติศาสตร์การปลูกดอกไม้เป็นเวลายาวนาน มีวัฒนธรรมด้านพืชสวนที่ล้ำลึก และมีศักยภาพในการพัฒนาดอกไม้สายพันธุ์ต่างๆ ในปี 2565 พื้นที่ปลูกดอกไม้ของจีนมีมากกว่า 1.49 ล้านเฮกตาร์ (หรือเท่ากับประมาณ 9,312,500 ไร่) สร้างมูลค่าการจำหน่าย 225.5 พันล้านหยวน (หรือเท่ากับ 31.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ขณะที่มูลค่าการนำเข้าและส่งออกดอกไม้ของจีนทั้งหมดอยู่ที่ 710 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมดอกไม้ของจีนกำลังสู่ตลาดต่างประเทศ โดยจีนได้กลายเป็นผู้ผลิตดอกไม้รายใหญ่ที่สุดในโลก และนับเป็นผู้ดำเนินการค้าดอกไม้ที่สำคัญของโลก

 

ในเดือนพฤศจิกายน 2565 จีนได้เผยแพร่นโยบาย “แนวทางความคิดเห็นในการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมดอกไม้คุณภาพสูง” และ “แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมดอกไม้แห่งชาติ (พ.ศ. 2565-2578)” โดยระบุอย่างชัดเจนว่า ควรพยายามสร้างระบบอุตสาหกรรมดอกไม้ให้ทันสมัย วางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมดอกไม้ให้มีความทันสมัย และตั้งเป้ายอดจำหน่ายดอกไม้ต่อปีมากกว่า 700 พันล้านหยวนภายในปี 2578

 

นครเฉิงตูเป็นฐานอุตสาหกรรมดอกไม้ที่สำคัญในประเทศจีน และได้ก่อตั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ซึ่งได้ครอบคลุมการปลูก การจำหน่าย การออกแบบสวน การก่อสร้างสวน และด้านอื่นๆ ปัจจุบัน นครเฉิงตูมีดอกไม้และต้นไม้มากกว่า 1,500 สายพันธุ์ มีตลาดดอกไม้และต้นไม้ระดับมืออาชีพจำนวน 26 แห่ง ร้านขายดอกไม้จำนวนมากว่า 2000 ราย มูลค่าการผลิตดอกไม้และต้นไม้ต่อปีอยู่ที่ประมาณ 13 พันล้านหยวน (หรือเท่ากับ 1.8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) ในปี 2564 นครเฉิงตูมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพของอุตสาหกรรมดอกไม้สมัยใหม่ให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการก่อสร้างพาร์คซิตี้ (Park City) และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนต่อชีวิตที่มีความสุข” โดยระบุเป้าหมายการพัฒนาว่า นครเฉิงตูจะมุ่งมั่นที่จะสร้างเป็นศูนย์ห่วงโซ่อุปทานดอกไม้ชั้นนำในประเทศและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติ ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดอกไม้ และศูนย์บริการแลกเปลี่ยนการจัดแสดงดอกไม้ภายในปี 2568 ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมดอกไม้และการก่อสร้างพาร์คซิตี้ (Park City) จะดำเนินไปพร้อมกัน

 

งานแสดงสินค้าพืชสวนโลก ณ นครเฉิงตูครั้งนี้ มีสถานที่จัดงานภายในอาคารทั้งหมด 6 แห่ง และสวนกลางแจ้ง 113 แห่ง โดยมีสวนต่างประเทศ 39 แห่ง โดยหนึ่งในนั้นมีสวนจากจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้นภายใต้ธีม “Dreamland Chiang Mai, Poetic Residence” โดยใช้องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมไทยโบราณในการออกแบบ มีการตกแต่งด้วยพืชพรรณอันเขียวชอุ่ม และมีการสร้างบรรยากาศด้วยหมอกและเสียงร้องของแมลงและนก ซึ่งทำให้ผู้เข้าชมเกิดความรู้สึกเหมือนอยู่ในป่าฝนเขตร้อน นอกจากนี้ ถนนในสวนเชียงใหม่ถูกสร้างขึ้นเป็นรูปเลขอารบิค “9” ซึ่งเป็นตัวเลขที่หมายถึงความโชคดีของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการรำลึกถึงวันครบรอบ 9 ปีของการสถาปนาเมืองพี่เมืองน้องระหว่างเชียงใหม่และนครเฉิงตูอีกด้วย

งานแสดงสินค้าพืชสวนโลก ณ นครเฉิงตู เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

 

งานแสดงสินค้าพืชสวนโลก ณ นครเฉิงตู เปิดตัวอย่างเป็นทางการ

(แหล่งที่มา : https://www.scpublic.cn/news/getNewsDatail?id=774661)

 

ข้อเสนอแนะ สคต. ณ นครเฉิงตู

งานแสดงสินค้าพืชสวนโลก ณ นครเฉิงตู ปี 2567 เป็นงานระดับนานาชาติที่ผสมผสานพืชสวน วัฒนธรรม เทคโนโลยี และศิลปะ ในช่วงระหว่างการจัดงาน ผู้จัดงานจะจัดกิจกรรมที่หลากหลายและเหมาะสำหรับกับผู้เข้าชมทุกวัยมากกว่า 2,000 กิจกรรม เช่น การแข่งขันดอกไม้และพืชสวนนานาชาติ กิจกรรมพิเศษในธีมเมือง กิจกรรมแสดงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และกิจกรรมการชมงานในช่วงยามค่ำคืน เป็นต้น ขณะเดียวกัน ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านอุตสาหกรรมการทำสวน อุตสาหกรรมดอกไม้และต้นไม้ ตลอดจนมนุษยศาสตร์และศิลปะ ทั้งนี้ การจัดงานแสดงสินค้าพืชสวนโลกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนครเฉิงตู ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม รวมถึงพืชสวนและนิทรรศการต่างๆ ยังได้เปิดโอกาสให้นครเฉิงตูได้กระชับความสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับประเทศต่างๆ ให้ได้มากยิ่งขึ้น

 

 

————————————————–

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเฉิงตู

 พฤษภาคม 2567

แหล่งข้อมูล : 

www.cdhortiexpo2024.com

https://mp.weixin.qq.com/s/WRdFMQHRspwdYlAkFlwSeQ

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1797400735517614226&wfr=spider&for=pc

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU0NDc5MjA2NA==&mid=2247497899&idx=1&sn=caf3a20a7aca28b9da4163f1300a7eaa&chksm=fb7473c4cc03fad21f5713b85346cdc498bd1786349f3e0ba0eb60308964e27a2a3586f1a695&scene=27

thThai