ช่วงหลายปีที่ผ่านมาสภาพแวดล้อมของตลาดและการบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคจีนมีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ผู้บริโภคไม่พึงพอใจกับความต้องการการใช้ผลิตภัณฑ์ขั้นพื้นฐานอีกต่อไป ผู้บริโภคจีนมีความต้องการประสบการณ์ใหม่ ไม่เหมือนใคร สถาบันวิจัย Xinbang รายงานแนวโน้มผู้บริโภคปี 2024 ซึ่งรวบรวมแนวโน้ม 5 อันดับแรกในตลาดผู้บริโภคในปัจจุบัน เผยให้เห็นโอกาสการเปลี่ยนแปลงในบริบทการบริโภคในอนาคต

เทรนด์ที่หนึ่ง การดูแลสัตว์เลี้ยงแบบ Humanized

การดูแลสัตว์เลี้ยงกลายเป็น    วิธีสำคัญสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบันเพื่อเป็นการผ่อนคลาย ผู้บริโภค    ยุคใหม่พร้อมที่จะจ่ายเงินเพื่อซื้อคุณภาพให้สัตว์เลี้ยงมีชีวิตที่ดีมากขึ้น การให้อาหารสัตว์เพื่อแค่กินให้อิ่มไม่สามารถตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงได้อีกต่อไป ผู้บริโภคในปัจจุบันหันมาซื้ออาหารสัตว์เลี้ยงที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ ประณีต สดใหม่และดีต่อสุขภาพสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เสื้อผ้าสำหรับ   สัตว์เลี้ยงก็ได้รับความนิยม เครื่องแต่งกายของสัตว์เลี้ยงได้รับการอัพเกรด รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง อาทิ ที่นอนสำหรับสัตว์เลี้ยง ขวดน้ำรักษาอุณหภูมิสำหรับสัตว์เลี้ยง รถเข็นสำหรับสัตว์เลี้ยง เสื้อผ้าป้องกันแสงแดดสำหรับสัตว์เลี้ยง กลายเป็นทางเลือกใหม่ที่ได้รับความนิยมสำหรับผู้บริโภคในการเลี้ยงสัตว์ที่บ้าน

 

5 เทรนด์ผู้บริโภคจีนนิยมในปี 2024
5 เทรนด์ผู้บริโภคจีนนิยมในปี 2024
5 เทรนด์ผู้บริโภคจีนนิยมในปี 2024

 

เทรนด์ที่สอง ปรัชญาเป็นที่พึ่งทางใจ

ผู้บริโภคจีนในปัจจุบันดำเนินชีวิตด้วยความรวดเร็วและมีความเครียดสูง ซึ่งต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของชีวิต ผู้บริโภคจีนต้องการแสวงหาความสะดวกสบาย สงบ เพื่อให้บรรลุถึงความไม่แน่นอนภายในจิตใจ ปรัชญากลายเป็นหนทางในการอธิบายความไม่แน่นอนของชีวิต ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงปรัชญา เที่ยววัด หรือการบำเพ็ญตนกำลังเป็นที่นิยมในหมู่ผู้บริโภค

 

เทรนด์ที่สาม สไตล์ประจำชาติกำลังมาแรง

การบริโภครูปแบบประจำชาติและผลิตภัณฑ์ในประเทศจีนจึงมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ด้วยแรงผลักดันสองประการของความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรมและการยกระดับความงามของผู้บริโภค แฟชั่นประจำชาติและเสื้อผ้าสไตล์จีนกำลังเป็นที่นิยม เช่นกระโปรงหม่าเมี่ยนและชุดฮั่นฝู ก็เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ตามข้อมูลของ JD.COM ในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ ปริมาณการจำหน่ายชุด ฮั่นฝู เพิ่มขึ้นร้อยละ 325 เมื่อเทียบเป็นรายปี นอกจากนี้ความนิยมในสไตล์จีนไม่จำกัดอยู่แค่เสื้อผ้า แต่รวมทั้งการแต่งหน้า ทำผม เครื่องประดับต่างล้วนเป็นเทรนดที่ได้รับความนิยมอย่างครอบคลุม

 

เทรนด์ที่สี่ ท่องเที่ยวในเมืองพักผ่อนหย่อนใจ

เนื่องด้วยวิถีชีวิตคนเมืองดำเนินไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผู้บริโภคบางคนต้องการเลือกวิถีชีวิต     แบบสโลว์ไลฟ์ เพื่อเพลิดเพลินดื่มด่ำกับความงามรอบตัวที่อยู่ในชีวิต ผู้บริโภคจีนเริ่มหาความผ่อนคลายในชีวิตในเมือง Citywalk ,Cityride,Citydrink,Cityeat เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่ผู้บริโภคจีนให้       ความสนใจ อาทิ การปั่นจักรยานชมเมือง การชมวิวดอกไม้ไฟในเมือง การดื่มชา ดื่มกาแฟ ดื่มแอลกอฮอล์     การเที่ยวตะลอนกินทั่วเมือง หรือการเที่ยวชมเทศกาลดนตรีและคอนเสิร์ต นอกจากนี้การเที่ยวชม         ตลาดกลางคืนยังกลายเป็นเทรนด์ใหม่สำหรับผู้บริโภคสมัยใหม่

 

เทรนด์ที่ห้า กิจกรรมกลางแจ้งกำลังได้รับความนิยมตลอดปี

ด้วยการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของผู้บริโภคจีนและแนวคิดทางด้านกีฬา กิจกรรมกลางแจ้งกลายเป็น     ส่วนสำคัญของชีวิตผู้บริโภค ตั้งแต่กีฬา ครอบคลุมไปถึงเสื้อผ้าตลอดทั้งสี่ฤดูกาล เสื้อผ้าสไตล์กลางแจ้งได้กลายเป็นสัญลักษณ์แฟชั่นสำหรับผู้บริโภคจีนในการมีชีวิตที่สุขภาพดี ปัจจุบันกีฬากลางแจ้งได้รับความนิยมทางด้านเสื้อผ้าสไตล์กลางแจ้งเป็นอย่างมาก นอกจากนี้กิจกรรมกลางแจ้งยังส่งผลถึงการเข้าสังคมใน         หมู่ผู้บริโภคจีนในปัจจุบันอีกด้วย เนื่องจากความรู้สึกของการมีส่วนร่วมทางสังคมในกิจกรรมกลางแจ้งของผู้บริโภคชาวจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน : พฤติกรรมการบริโภคของชาวจีนมี การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เพิ่มคุณค่า เสริมคุณภาพชีวิตเป็นแนวโน้มความนิยมที่สังคมจีนในปัจจุบันให้ความสนใจ เนื่องจากผู้บริโภคจีนดำเนินชีวิตด้วยการแข่งขัน เร่งรีบ ส่งผลกระทบต่อความสุขในชีวิตประจำวัน การผ่อนคลายในวิถีชีวิตผู้บริโภคจีนในเมืองเลือกหันมาสนใจเป็น      ด้านท่องเที่ยวในเมืองเพื่อความสงบทางจิตใจและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงมากขึ้นถึงแม้กระทั่งใส่ใจในคุณภาพของสัตว์เลี้ยง ความนิยมในความเป็นจีนยังคงได้รับความนิยมสืบต่อไป อาทิ การเลือกบริโภคอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสัตว์เลี้ยงที่ใส่ใจในคุณภาพมากขึ้น รวมถึงเสื้อผ้าแฟชั่นสไตล์จีนและเสื้อผ้าแนวสปอร์ตยังเป็นที่ชื่นชอบ การเที่ยววัดบำบัดจิตใจ เที่ยวตลาดกลางคืน ดื่มชา ดื่มกาแฟ ชมวิว ดอกไม้ไฟในเมือง การปั่นจักรยานชมเมือง หรือการร่วมกิจกรรมกลางแจ้ง กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการดำเนินวิถีชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์เริ่มเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้คนในสังคมที่กดดันในปัจจุบัน

ที่มา

https://mp.weixin.qq.com/s/KVriHRlXxAxV_LGcbzmG3Q

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

14 พฤษภาคม 2567

 

 

thThai