ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ (สื่อสิ่งพิมพ์) โครงการขยายตลาดข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวไทยในแคนาดา

thThai