เมียนมาเร่งสร้างสะพานชั่วคราว เพื่อให้ใช้เดินทางขนส่งได้เช่นเดิมโดยเร็ว

วันที่ 11 พ.ค. 67 มีเหตุการณ์ลอบวางระเบิดสะพานโจ่งเอ็ก เมืองบีลิน รัฐมอญ ทำให้สะพานดังกล่าวได้รับความเสียหาย โดยเป็นส่วนหนึ่งของถนนเอเชีย เส้นทางขนส่งเมียวดี-ย่างกุ้ง อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสะพานจะเสียหายแต่ยังมีทางเลี่ยงผ่านหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อใช้ทดแทนไปพลางก่อน ล่าสุดวันที่ 13 พ.ค. 67 มีข่าวว่าทางการเมียนมาได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว พื้นที่มีความปลอดภัย มีทหารเมียนมาวางกำลังคุ้มกันบริเวณดังกล่าว โดยทางการเมียนมาจะซ่อมหรือสร้างสะพานชั่วคราวให้เร็วที่สุด (as soon as possible) เพื่อใช้เดินทางและขนส่งสินค้าได้เช่นเดิมต่อไป

ผลกระทบ/โอกาส หากมีการปะทะกันหรือลอบวางระเบิดในเส้นทางการขนส่งจนได้รับความเสียหาย ย่อมเกิดผลกระทบต่อการค้าและการขนส่ง (แม้ปัจจุบันเมืองเมียวดีที่เป็นด่านและประตูการค้า สถานการณ์จะคลี่คลายและเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้ว แต่ระหว่างทางขนส่งจากเมียวดีมาย่างกุ้ง ยังมีความท้าทายจากการปะทะกันในบางพื้นที่) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีความรุนแรงและไม่มีการปะทะกันลุกลามบานปลาย รวมทั้งยังมีทางเลี่ยงผ่านหมู่บ้านใกล้เคียง ซึ่งแม้ว่าความสะดวกจะลดลงแต่ก็ยังพอใช้ทดแทนไปพลางก่อนได้ รวมทั้งการที่ทางการเมียนมาลงพื้นที่และให้ข่าวว่าจะรีบซ่อมหรือสร้างสะพานชั่วคราวให้เร็วที่สุด นับว่าเป็นสัญญาณที่ดี แสดงถึงความสำคัญของเส้นทางดังกล่าว และความตั้งใจของทางการเมียนมาที่จะรีบซ่อมแซม และออกข่าวสร้างความเชื่อมั่นว่าเส้นทางหลักจะกลับมาใช้ได้โดยเร็วต่อไป กล่าวได้ว่าแม้ในสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้น ก็ยังมีแนวทางแก้ไขและการปรับตัวของทุกฝ่ายให้การดำเนินชีวิตการค้าการขนส่งดำเนินไปได้

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ แม้ว่าเส้นทางเมียวดี-ย่างกุ้งจะยังใช้ขนส่งสินค้าได้แม้จะมีสถานการณ์ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ขอให้ธุรกิจพิจารณาใช้ด่านหรือเส้นทางขนส่งอื่นเพิ่มเติม เช่น ด่านระนอง-เกาะสอง-ย่างกุ้ง ด่านแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก หรือด่านเส้นทางอื่นๆ เป็นทางเลือกการขนส่งเผื่อไว้ โดยพิจารณาความคุ้มค่าเหมาะสมของแต่ละเส้นทางขนส่งต่อไป

********************************************

ที่มา: Global New Light of Myanmar

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง วันที่ 13 พฤษภาคม 2567

thThai