ในไตรมาสแรกของปี 2567 อุตสาหกรรมการจำหน่ายอะไหล่ยานยนต์ในสเปนเติบโตขึ้น 3.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ตามรายงานการศึกษาไตรมาสล่าสุดจากสมาคมผู้ค้าอุปกรณ์ยานยนต์แห่งชาติ (ANCERA) พบว่าการเติบโตนี้ชะลอตัวลงเมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์เมื่อสามเดือนก่อนที่คาดไว้ที่ 4%  Carlos Martin ผู้อำนวยการสมาคมกล่าวว่า “เรายังคงเห็นการชะลอตัวในทุกไตรมาส ในไตรมาสก่อนหน้านี้การเติบโตอยู่ที่ 7% แม้ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาอะไหล่จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการเติบโตของภาคส่วนนี้ในเดือนก่อนๆ แต่ก็ยังคงมีการชะลอตัวตามข้อมูลจากสถิติของ INE และในเดือนมีนาคม CPI ของอะไหล่เพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งใกล้เคียงกับการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่วางแผนไว้และอาจส่งผลให้เกิดความตึงเครียดต่อกำไรของเรา”

 

กิจกรรมในภาคส่วนลดลง 2.7%

นอกจากนี้ รายงานยังแสดงให้เห็นถึงการลดลงของกิจกรรมในภาคส่วนทั้งด้านการผลิตและการจำหน่าย 2.7% เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ในส่วนของราคาผู้บริโภคมีการเติบโตอย่างพอประมาณ ตั้งแต่ 0 ถึง 0.3% ตามข้อมูลของ INE แม้ผลลัพธ์จะปรากฏให้เห็นแบบนี้ แต่ทางภาคส่วนก็ยังคงมีความหวังในการเติบโตอยู่ โดยคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตที่ประมาณ 4% และผู้จัดจำหน่ายคาดการณ์ว่าจะเห็นการเติบโตที่ 3.8%

 

Nines García de la Fuente ประธานสมาคมชี้ว่า “ความท้าทายในการจัดจำหน่ายยังคงเน้นไปที่กำไรและการปรับปรุงด้านโลจิสติกส์ เราได้เห็นว่ายังคงต้องมีการเพิ่มข้อมูลทางกฎหมาย” นอกจากนี้ Nines Garcia de la Fuente ยังชี้ให้เห็นว่า “อายุของยานพาหนะและผลกระทบต่อความต้องการ รวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจถือเป็นเรื่องน่ากังวลหลักในการจัดจำหน่าย”

 

ตลาดยางรถยนต์สำหรับผู้บริโภคในสเปนปิดยอดขายในไตรมาสแรกของปี 2567 ด้วยการเติบโต 4.9%

ในส่วนของตลาดยางรถยนต์สำหรับผู้บริโภคในสเปน ยอดขายได้ปิดไตรมาสแรกของปี 2567 ลงด้วยการเติบโต 4.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ตามรายงานล่าสุดจาก Distripool ของ Adine ในไตรมาสนี้ การขายยางสำหรับรถยนต์เพิ่มขึ้น 5.2%, ยางสำหรับรถตู้เพิ่มขึ้น 0.7%, และยางสำหรับรถ 4×4-SUV เพิ่มขึ้น 6.4% อย่างไรก็ตาม, ยอดขายยางในภาครถบรรทุกพบว่าลดลง 7.7% ในไตรมาสนี้เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

 

ตามคำแถลงของ Óscar Bas, เลขาธิการบริหารของ Adine, “ไตรมาสแรกของปี 2567 ปิดลงด้วยผลลัพธ์ที่ดีในภาคการบริโภค โดยมีการเติบโตอยู่ที่ 4.9% เดือนที่มีผลการดำเนินงานที่ดีเป็นพิเศษ ได้แก่ เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ แต่พบการชะลอตัวในเดือนมีนาคม ซึ่งส่งผลให้ไตรมาสนี้ลดลง 1.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน สาเหตุมาจากที่เดือนมีนาคมปี 2567 นี้สั้นกว่าปีที่แล้วเนื่องจากมีวันหยุดอีสเตอร์ในเดือนนี้ เหตุการณ์นี้อาจถูกชดเชยด้วยจำนวนวันทำงานที่มากขึ้นในเดือนเมษายน นอกจากนี้รายงานยังสะท้อนให้เห็นว่าผู้จำหน่ายยางยังคงได้รับส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในแบรนด์คุณภาพและแบรนด์หลัก”

 

ทั้งนี้ การนำเข้าอะไหล่ยางรถยนต์ในสเปนมากจากประเทศในเอเชียเป็นหลัก ได้แก่ ไทย จีน เกาหลีใต้ อินเดีย และ มาเลเซีย โดยยางพารา ผลิตภัณฑ์ยาง รวมถึงรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นสินค้าหลักที่ไทยส่งออกไปยังประเทศสเปน สามเดือนแรกในปีนี้ (มกราคม – มีนาคม 2567) การส่งออกไทยมายังสเปนขยายตัวร้อยละ 20.25 การส่งออกยางพารามีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 109.51 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา  การส่งออกผลิตภัณฑ์ยางขยายตัวร้อยละ 2.27 ส่วนการส่งออกรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 13.68

 

อะไหล่ยานยนต์ในสเปนโต 3.3% ในไตรมาสแรก

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ สคต.

สินค้าผลิตภัณฑ์ยางและส่วนประกอบยานยนต์จากไทยเป็นสินค้าส่งออกที่มีศักยภาพสูงในตลาดสเปนและโปรตุเกส เนื่องจากในภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงมีแนวโน้มเติบโต สเปนและโปรตุเกสยังคงเป็นฐานการผลิตที่สำคัญ อย่างไรก็ตาม อาจมีการสะดุดตามปัจจัยด้านการบริโภคซึ่งส่งผลต่อภาคการผลิต ผู้ประกอบการไทยจึงควรต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม อันเนื่องมากจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในประเทศคู่ค้า ภาวะเงินเฟ้อซึ่งส่งผลต่อการบริโภค เสถียรภาพทางการเมืองที่ส่งผลต่อบรรยากาศและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนถึงปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศที่ส่งผลต่อเส้นทางเดินเรือสำคัญ นอกจากนี้ การกำหนดจุดยืนของผู้ส่งออกไทยในการรักษาคุณภาพ การบริการ ความซื่อสัตย์ ความเป็นมืออาชีพทางการค้า จะช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับสินค้าไทยและรักษาฐานลูกค้าไว้ได้อย่างมั่นคง

 

ที่มา: Postventa auto magazine

thThai