ช่องการผ่านด่านโหย่วอี้กวนจากเดิม 6 ช่องขยายเพิ่มเป็น 12 ช่อง

เพื่อการดำเนินงานสอดรับและบูรณาการเข้ากับนโยบาย “One Belt One Road” และการก่อสร้างช่องทางใหม่ทางบกและทางทะเลในภาคตะวันตกของจีน เขตปลอดภาษีครบวงจรผิงเสียง(Guangxi Pingxiang Comprehensive Bonded Zone) มีการปรับปรุงโครงสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานของด่านอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผ่านด่านพิธีศุลกากรและยกระดับการให้บริการให้ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 12.58 น. อาคารประตูไม้กั้นหลังใหม่ด่านโหย่วอี้กวน ได้เปิดทดลองใช้งานอย่างเป็นทางการ ทำให้ช่องการผ่านด่านจากเดิม 6 ช่อง (เข้า 3 ออก 3 ) ขยายเพิ่มเป็น 12 ช่อง (เข้า 6 ออก 6) ซึ่งจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผ่านด่านเป็นอย่างมาก คาดว่าสามารถรองรับจำนวนรถเข้าและออก ได้เพิ่มขึ้น 300 คันต่อวัน และจำนวนรถผ่านด่านโดยรวมเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นจากเดิม 1,300 คัน เป็น 1,600 คันต่อวัน

นาย Xiong Chuzhou ผู้อำนวยการกองตรวจสอบชายแดน สำนักตรวจสอบชายแดนเข้า – ออก ของด่านโหย่วอี้กวน ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ด่านโหย่วอี้กวนได้นวัตกรรมและประยุกต์ใช้รูปแบบการผ่านด่านแบบไร้การสัมผัสเวอร์ชั่น 2.0 “การขึ้นทะเบียนในครั้งเดียว การตรวจสอบและปล่อยอย่างรวดเร็ว” เมื่อรถบรรทุกมาถึงช่องเข้า – ออกของด่านโหย่วอี้กวน ตรงบริเวณไม้กั้นช่องเข้า – ออกจะมีระบบกล้องตรวจจับข้อมูลรถ เครื่องชั่งน้ำหนักรถแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบไม้กั้นอัจฉริยะ เป็นต้น คนขับรถสามารถดำเนินการผ่านระบบตรวจสอบการเข้า – ออกเมืองผ่านระบบอัตโนมัติผ่านการสแกนลายนิ้วมือ และสแกนใบหน้า ในขณะที่เลขทะเบียนรถ เลขตู้คอนเทนเนอร์ และข้อมูลน้ำหนักรถจะมีการตรวจจับด้วยกล้อง และเครื่องชั่งน้ำหนัก และส่งเข้าระบบแบบอัตโนมัติ โดยระบบไม้กั้นอัจฉริยะจะตรวจสอบข้อมูลทั้งหมด หากสอดคล้องกันกับข้อมูลที่มีการสำแดงล่วงหน้าระบบไม้กั้นก็จะเปิดให้รถผ่านเข้า – ออกแบบอัตโนมัติตลอดกระบวนการใช้เวลาเพียงแค่ไม่ถึง 15 วินาที

ด่านโหย่วอี้กวนเป็นด่านทางบกที่ใหญ่ที่สุดระหว่างจีน เวียดนาม และยังเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมโยงการค้าจีน – อาเซียน ด้วยการพัฒนาการก่อสร้างช่องทางใหม่ทางบกและทางทะเลในภาคตะวันตกของจีนและความร่วมมือระหว่าง RCEP แบบเต็มรูปแบบ ความต้องการนำเข้าและส่งออกสินค้ายังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ณ วันที่ 27 เมษายน 2567 จำนวนรถบรรทุผ่านด่านโหย่วอี้กวน มีปริมาณถึง 1.38 แสนคัน มีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.3 ที่เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งได้ติดอันดับแรกในบรรดาด่านต่างๆ ของเขตฯ กว่างซี

ข้อมูลเพิ่มเติม: ผังชั้นตอนการนำเข้าสินค้าผ่านด่านโหย่วอี้กวน

ช่องการผ่านด่านโหย่วอี้กวนจากเดิม 6 ช่องขยายเพิ่มเป็น 12 ช่อง

ความคิดเห็น สคต. ณ เมืองหนานหนิง

ด่านโหย่วอี้กวนเป็นด่านสากลระหว่างประเทศสำคัญของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงในการสร้างความเชื่อมโยงกับอาเซียนในทุกมิติ โดยเฉพาะการเป็น “ด่านการค้า” ที่สำคัญของจีน (กว่างซี) กับเวียดนาม และเป็น “ด่านนำเข้าผลไม้อาเซียน” ที่มีปริมาณมากที่สุดของจีน การเปิดใช้งานของอาคารประตูไม้กั้นอาคารหลังใหม่ จะช่วยให้การบริหารจัดการเข้า – ออกของรถบรรทุกในบริเวณด่านให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และรองรับปริมาณจำนวนรถผ่านด่านเพิ่มมากขึ้น อันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการยกประสิทธิภาพในการผ่านด่านโหย่วอี้กวน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เป็นฤดูกาลผลไม้ ซึ่งมักจะมีการปัญหารถติดที่ด่านไม่มากก็น้อย แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลไม้เป็นสินค้าอ่อนไหว เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหารถติดสะสมที่หน้าด่าน ผู้ส่งออกไทยควรติตตามสถานการณ์ด่านต่างๆ อย่างใกล้ชิด และวางแผนเส้นทางการขนส่งสินค้าผลไม้ล่วงหน้าให้เหมาะสมมายังตลาดจีน เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพผลไม้ได้เป็นอย่างดีก่อนถึงมือผู้บริโภคต่อไป

——————————————————————————————

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองหนานหนิง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567

แหล่งที่มา : http://www.pxszf.gov.cn/xwzx_1560/zwyw/t18374021.shtml

 

thThai