เป้าหมายในการลงทุน 636 พันล้านริงกิตของ IRDA

ที่มา: BERNAMA.com

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย หน่วยงานพัฒนาภูมิภาคอิสกันดาร์ (IRDA) มีเป้าหมายที่จะบรรลุการลงทุนสะสมจำนวน 636 พันล้านริงภายในปี 2573 เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของอิสกันดาร์ ในการช่วยให้ประเทศมาเลเซียนเป็นหนึ่งใน 30 เศรษฐกิจชั้นนำของโลกและติดอันดับ 12 อันดับแรกในการแข่งขันระดับโลก นายกรัฐมนตรี ดาโต๊ะ เสรี อันวาร์ อิบราฮิม กล่าวว่าในช่วงเวลาเดียวกัน IRDAยังมีการตั้งเป้าหมายอัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) ที่ร้อยละ 5.5-6.5 และ GDP ต่อหัวที่ 58,800 ริงกิต “ผมเชื่อว่าเป้าหมายการเติบโตของ Iskandar Malaysia จะถูกขับเคลื่อนด้วยความคิดริเริ่มต่างๆเช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษยะโฮร์-สิงคโปร์ (JS-SEZ) และเขตการเงินพิเศษ Forest City” เขากล่าวในการแถลงการณ์

ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมสมาชิก IRDA ครั้งที่32 ซึ่งมีการพิจารณาทิศทางในอนาคตของตนในฐานะ Corridor Authority และการประสานงานของแผนพัฒนาที่ครอบคลุม Iskandar Malaysia III (พ.ศ.2565-2573) ภายใต้วาระเศรษฐกิจ MADANI “ที่ประชุมยังได้หารือเกี่ยวกับความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงศูนย์บริการการลงทุน Iskandar Malaysia และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมผ่านการจับคู่งานที่เท่าเทียมกัน” อันวาร์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าว

เขากล่าวเสริมว่าสอดคล้องกับการตัดสินใจของรัฐบาลในการปรับโครงสร้างหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศ โดยเริ่มจากการจัดตำแหน่งหน้าที่และบทบาทของระเบียงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน  ในระหว่างการเปิดตัว MADINI Economic ในเดือนกรกฎาคมปีที่ผ่านมาอันวาร์กล่าวว่ารัฐบาลมีเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนประเทศมาเลเซียให้เป็นหนึ่งใน 30 ประเทศที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดในโลกภายใน 10ปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากอันดับที่ 37 ในปี 2565 จากข้อมูลของธนาคารโลก โดยทางรัฐบาลจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มระดับภูมิภาคและความสามารถในการแข่งขัน จัดลำดับความสำคัญของความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ และยกระดับภาพรวมของกระบวนการภายในองค์กร

บทวิเคราะห์ผลกระทบ

การหารือเรื่องเป้าหมายการลงทุน 636 พันล้านริงกิตของ IRDA เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียให้ก้าวสู่เศรษฐกิจชั้นนำของโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศมาเลเซียมีความครึกครื้นและน่าร่วมลงทุนเป็นอย่างมาก ถ้าหากเศรษฐกิจภายในประเทศมีการหมุนเวียนที่ดีความเป็นอยู่ภายในประเทศก็จะดียิ่งขึ้น มีรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งรัฐบาลยังมีการวางแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศโดยมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มระดับภูมิภาคและความสามารถในการแข่งขัน จัดลำดับความสำคัญของความซับซ้อนทางเศรษฐกิจ และยกระดับภาพรวมของกระบวนการภายในองค์กร

ความคิดเห็น สคต

การหารือเรื่องเป้าหมายการลงทุน 636 พันล้านริงกิตของ IRDA เพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาเลเซียให้ก้าวสู่เศรษฐกิจชั้นนำของโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศมาเลเซียมีความครึกครื้นและน่าร่วมลงทุนเป็นอย่างมาก โดยในปี 2566 ที่ผ่านมาประเทศไทยมีการส่งออกไปประเทศมาเลเซีย 11,874 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งในอนาคตถ้าหากประเทศมาเลเซียมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นก็จะส่งผลให้ประเทศไทยมีโอกาสในการส่งออกสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆไปยังประเทศมาเลเซียได้มากยิ่งขึ้น

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

thThai