เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์หนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคในปัจจุบัน (สคต.โทรอนโต)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์  ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2567

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์หนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคในปัจจุบัน

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์หนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคในปัจจุบัน (สคต.โทรอนโต)

อุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ในแคนาดากำลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชื่อดังหลายรายอยู่ระหว่างเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จะเจาะตลาดของกลุ่มวัยรุ่นที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับสุขภาพมากขึ้น งานวิจัยต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่และกลุ่ม Sober Curious

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์หนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคในปัจจุบัน (สคต.โทรอนโต)

Sober Curious ถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ผลักดันตลาดนี้ให้เติบโตในช่วงที่ผ่านมา เนื่องจากกลุ่มคนประเภทนี้ให้ความสนใจในการดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ พวกเขาเชื่อว่าถึงแม้จะไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถที่จะเข้าสังคมได้เช่นกัน มีงานปาร์ตี้ที่ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดขึ้นมากมายหลังจากกระแสของกลุ่มคนประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น บางงานเป็นการจัดการเรียนโยคะบำบัดร่างกายและจิตใจอีกด้วย

บริษัท เช่น Diageo, Asahi, Molson Coors และ Martini & Rossi กำลังขยายผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์เพื่อตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นของตลาดประเภทนี้

Diageo ซึ่งจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ Guinness และ Tanqueray ได้เปิดตัวเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของตน เพื่อใช้แนวโน้มของผู้บริโภคที่สนใจสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตที่เป็นผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของโรคระบาดเป็นตัวขับเคลื่อนยอดขายของผลิตภัณฑ์ บริษัทอื่น เช่น Asahi ก็ได้มีการเปิดตัว Asahi Super Dry 0.0% และนอกจากนี้ ทางบริษัท Corona ก็ได้ลงทุนในการผลิตเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์โดยใช้ชื่อ Sunbrew เพื่อจับกลุ่มผู้บริโภคจากตลาดเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน

ปัจจัยสำคัญที่ผู้ผลิตเครื่องดื่มประเภทนี้ต้องระมัดระวังอย่างมากสำหรับผู้บริโภค คือการจำแนกระหว่างเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ที่ต้องทำให้เกิดความชัดเจนถึงความแตกต่างระหว่างเครื่องดื่มสองประเภทนี้ เนื่องจากรูปแบบผลิตภัณฑ์และฉลากมีความคล้ายคลึงกันมาก เพราะฉะนั้นผู้ผลิตจะต้องคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวเพื่อที่จะสามารถเจาะตลาดให้ถูกกลุ่มเป้าหมายได้
อย่างชัดเจน

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์หนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความสนใจมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคในปัจจุบัน (สคต.โทรอนโต)

แม้ว่าบริษัทผู้ผลิตรายใหญ่หลายรายที่เข้ามามีส่วนร่วมในพื้นที่ตลาดของเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์จะเป็นความท้าทายสำหรับผู้ผลิตรายย่อย แต่ก็ยังส่งผลดีต่อภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมโดยรวมในการช่วยกระตุ้นการเติบโตและการพัฒนานวัตกรรมของสินค้าประเภทนี้ ทั้งในด้านการผลิตและการจัดจำหน่าย การพัฒนาเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์คุณภาพดีต้องใช้ทั้งเวลาและเงินลงทุนจำนวนมาก แต่นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์สำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างความหลากหลายให้กับแบรนด์ของตนเองและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ในยุคที่ผู้บริโภคหันมาห่วงใยสุขภาพมากขึ้น และมองว่าสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ดีต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในมุมมองของของคนรุ่นใหม่

ความเห็นของ สคต.

            อุตสาหกรรมเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มที่รักสุขภาพ เนื่องจากความต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้บริษัทเครื่องดื่มต่างๆเริ่มที่จะปล่อยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ออกมาสู่ผู้บริโภคมากขึ้น

ความน่าสนใจของตลาดเครื่องดื่มประเภทนี้ก็คือ ความหลากหลายของผู้บริโภค ที่ไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มวัยรุ่นแต่ผู้คนส่วนมากทั่วโลกเริ่มให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพมากขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตหลังจากผลกระทบของโรคระบาดส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเพิ่มมากขึ้นในระยะสองปีที่
ผ่านมาและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีกในอนาคต

เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับผู้บริโภคประเภทนี้ ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ประโยชน์จากแนวโน้มทางการตลาดนี้เป็นกรณีศึกษาในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จำพวกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ภายในประเทศและอีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นสินค้าส่งออกมายังประเทศแคนาดาอีกด้วย

โปรดติดตามความเคลื่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่าน ช่องทางต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th และ www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการค้าระหว่างประเทศที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 (หากโทรจากต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)

 

thThai