ยูกันดาจะเปิดตัวโรงงานแปรรูปดีบุกในประเทศแห่งแรกในเดือน พ.ค. 2567

ประเทศยูกันดาจะเริ่มดำเนินงานโรงงานแปรรูปดีบุกแห่งแรกในภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการขยายกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศ

ประธานาธิบดีโยเวรี มูเซเวนี ของยูกันดา ต้องการเพิ่มศักยภาพและมูลค่าให้มากขึ้น โดยที่ผ่านมายูกานดามีโรงงานถลุงแร่หลายชนิด เช่น แปรรูปแร่ทองคำ (ยูกานดาร่วมทุนกับน้กลงทุนจากยุโรป) แร่หินปูน (เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปซิเมนต์โดยเป็นการลงทุนจากนักลงทุนจากจีน) เป็นต้น เพื่อทดแทนจากการส่งออกแร่ที่ยังไม่แปรรูปไปยังต่างประเทศ

ปลัดกระทรวงพลังงานและการพัฒนาแร่ธาตุกล่าวว่าการเปิดตัวโรงงานดังกล่าวจะมีขึ้นในเดือนหน้า (พ.ค. 2567) โดยบริษัท Woodcross Resources บริษัทที่เป็นนักลงทุนชายูกานดาที่ทำธุรกิจเหมืองแร่และการค้าขายแร่ในยูกันดา จะเป็นผู้ดำเนินการโครงการนี้ ศักยภาพการผลิตจะสามารถแปรรูปดีบุกได้มากกว่าร้อยละ 99 ในการทำให้โลหะที่ได้มีความบริสุทธิ์มากขึ้น โดยบริษัท Woodcross Resources มีใบอนุญาตทำเหมืองแร่ดีบุกครอบคลุมพื้นที่ 40 ตารางกิโลเมตร (15 ตารางไมล์) ในแถบตะวันตกของยูกันดา และโรงงานแปรรูปดีบุกนี้มีกำลังการผลิตมากกว่า 1,000 ตันต่อปี

 

ความเห็นของ สคต.

ยูกานดานับเป็นประเทศหนึ่งในแอฟริกาตะวันออก ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ในแร่หายากที่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ ในโลก เช่น ทองคำ ยูเรเนียม หินปูน หินอ่อน กราไฟท์ เหล็ก ทองแดง และโคบอลต์ เป็นต้น

ประเทศไทยซึ่งภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการแร่หลายชนิดเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในภาคการผลิต น่าจะต้องมองหาโอกาสเข้ามาลงทุนในการนำเข้าสินแร่ดังกล่าว เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการหาแร่ดังกล่าวจากแอฟริกา อย่างไรก็ดี ผู้ที่ต้องการจะทำธุรกิจเรื่องนี้ ควรมีการตรวจสอบกับทาง สคต. ก่อน เพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือและไม่โดนหลอกลวงต่อไป เนื่องจาก มีการหลอกลวงในเรื่องดังกล่าวค่อนข้างมากในแอฟริกาจากผู้หลอกลวงชื้อขายสินค้าดังกล่าวทาง Internet (Scammer)

ผู้ส่งออกที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมด้านการค้าและการลงทุนต่าง ๆ เกี่ยวประเทศเคนยา และประเทศในแอฟริกาตะวันออก ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ ที่ info@ocanairobi.co.ke

 

ที่มา : The EastAfrican

thThai