ประธานรัฐสภาเวียดนามลาออกจากตำแหน่ง

ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ในที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารกลางเวียดนาม ได้เห็นชอบให้นาย Vuong Dinh Hue (เวือง ดิ่งห์ เหวะ) ออกจากตำแหน่งประธานรัฐสภาเวียดนาม วาระปี 2564-2569 ตามความประสงค์ของนาย Vuong Dinh Hue ทั้งนี้ นาย Vuong Dinh Hue ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง ภายหลังจากที่ผู้ช่วยของนาย Hue ถูกจับกุมเกี่ยวกับคดีรับสินบน

ตามแถลงการณ์ของสำนักงานกลางพรรคหลังการประชุม ระบุว่า นาย Vuong Dinh Hue เป็นผู้นำคนสำคัญของพรรคคอมมิวนิสและรัฐบาลเวียดนาม นาย Hue ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งผู้นำที่สำคัญหลายตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบกลาง นาย Vuong Dinh Hue ได้ละเมิดละเมิดกฎของพรรค และข้อบังคับเกี่ยวกับความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ ตามที่นาย Hue ได้ขอลาออกจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่ คณะกรรมการกลางพรรคจึงเห็นชอบที่จะให้นาย Vuong Dinh Hue ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกกรมการเมือง สมาชิกคณะกรรมการ สมาชิกของคณะกรรมการกลางพรรคที่ 13 และประธานรัฐสภาเวียดนาม วาระปี 2564 – 2569

ประธานรัฐสภาเป็นตำแหน่งที่ได้รับเลือกโดยรัฐสภาจากบรรดาผู้แทนรัฐสภา ดังนั้น กระบวนการถอดถอนนาย Vuong Dinh Hue ออกจากตำแหน่งประธานรัฐสภาจะดำเนินการโดยรัฐสภา

ทั้งนี้ ในการประชุมสมัชชาแห่งชาติครั้งที่ 14 ในเดือนมีนาคม 2564 นาย Vuong Dinh Hue ได้รับเลือกเป็นประธานรัฐสภา สามเดือนต่อมา ในการประชุมครั้งแรกของรัฐสภาครั้งที่ 15 นาย Vuong Dinh Hue ได้รับเลือกเป็นประธานรัฐสภาครั้งที่ 15

สคต.ฮานอย เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในรัฐบาลเวียดนามจะไม่ส่งผลกระทบต่อนโยบายของประเทศ เนื่องจากเรื่องนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมรวมถึงนโยบายการค้าจะขึ้นอยู่กับการเห็นชอบของรัฐสภาเวียดนาม อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงผู้นำอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนักลงทุนชาวต่างชาติกับระบบการเมืองของเวียดนาม

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

เมษายน 2567

thThai