ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 (สคต.โทรอนโต)

thThai