ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงเตหะราน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการยานพาหะนะพร้อมคนขับในการปฏิบัติราชการ ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์

thThai