ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จ้างเหมาพาหนะพร้อมบริการให้กับคณะแขกพิเศษ/คณะผู้แทนการค้าเยือนงานแสดงสินค้าอาหาร ๒๕๖๗ (THAIFEX – ANUGA ASIA 2024)

thThai