ประกาศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินกิจกรรมสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศในงานแสดงสินค้าโลจิสติกส์ (TILOG – LogistiX 2024) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

thThai