ประกาศสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เวียงจันทน์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ร่วมกับก๊อกก๊อก เอ็ม มาร์ท ซูเปอร์มาร์เก็ต สาขาโพนสีนวน สปป.ลาว ภายใต้โครงการ In-Store Promotion ในภูมิภาคอาเซียน โดยวิธีคัดเลือก

thThai