ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ U-NEXT Exporter ต่อยอดธุรกิจสู่สากล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

thThai