ประกาศราคากลาง โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทยร่วมกับห้าง Makro ณ ห้างสรรพสินค้า Makro พนมเปญ (สาขา Sensok สาขา Chroy Changvar) และสาขาเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 1 – 16 มิถุนายน 2567 สคต.พนมเปญ

thThai