ผู้นำสูงสุดอิหร่านประกาศให้ปีเปอร์เซีย 1403 เป็นปีแห่งการ “เพิ่มการผลิตแบบก้าวกระโดดผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน”

เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของอิหร่าน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ผู้นำสูงสุดของอิหร่านอะยาตุเลาะห์อาลี คามาเนอี ได้ออกมาให้โอวาทพร้อมมอบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศปี 1403ของปฏิทินอิหร่าน (20 มีนาคม 2567 – 20 มีนาคม 2568) โดยให้สโลแกนว่าเป็นปีแห่ง“การเพิ่มการผลิตแบบก้าวกระโดดผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน” หรือ Surge in Production through People’s Participation.” โดยเน้นความสำคัญของการส่งเสริมการผลิตในประเทศดังที่เคยทำในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เพื่อสนับสนุนการจ้างงานและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากภายในประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเอง หรือ Economy of Resistance (Production and Employment) ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะต้องถือปฎิบัติและร่วมมือกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่การพัฒนาสูงสุดสุดและยั่งยืนตามหลักการเศรษฐกิจแบบพึ่งพาตนเองหรือ Resistance Economy ที่ผู้นำสูงสุดฯได้มอบให้นโยบายไว้ในอดีต ในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และการเอาชนะอุปสรรคทางเศรษฐกิจของประเทศ

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้เน้นนโยบายเศรษฐกิจด้านการผลิตมาโดยตลอด ภาคการผลิตเป็นเหมือนเครื่องจักรขับเคลื่อนให้ภาคเศรษฐกิจอื่นๆ ก้าวไปข้างหน้า ภาคการผลิตสามารถเปลี่ยนแปลงสถิติและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่างๆ ให้ดีขึ้น ยิ่งประเทศมีศักยภาพในด้านการผลิตภายในประเทศมากเท่าใดก็จะสามารถแก้ปัญหาและยืนหยัดต่อปัญหาอุปสรรคทางเศรษฐกิจได้มากเท่านั้น

ทั้งนี้ในด้านนโยบายการเพิ่มผลผลิตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และภาคบริการ จะเป็นการสร้างรายได้และสร้างงานให้กับภาคแรงงานของอิหร่าน ซึ่งจะนำไปสู่การลดลงของอัตราการว่างงานและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของอิหร่านได้ในที่สุด โดยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าอิหร่านได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนักและต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการคว่ำบาตรอย่างเข้มข้นของสหรัฐอเมริกาต่ออิหร่านที่ทำให้อัตราการว่างงานในอิหร่านเพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น และทำให้สถานภาพทางเศรษฐกิจโดยรวมของอิหร่านอยู่ในภาวะถดถอยและส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรส่วนใหญ่ที่ยังมีความยากจน มีความลำบากมากขึ้นและไม่สามารถแบกรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นได้ราคาสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคชาวอิหร่านมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาคการผลิตของอิหร่านจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการนำพาประเทศไปข้างหน้าและก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในที่สุด ซึ่งการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และการที่จะสามารถเอาชนะอุปสรรคทางเศรษฐกิจของประเทศได้จำเป็นต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขี้นไม่เฉพาะแต่การเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการเมืองเท่านั้น การฟื้นคืนความไว้วางใจของสาธารณชน ตลอดจนแนวคิด การสร้างทุนทางสังคม เป็นข้อกำหนดเบื้องต้นของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน หมายความว่า ปัจจัยสำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนตามสโลแกนที่ผู้นำสูงสุดได้ให้ไว้นั่นคือ การที่ประชาชนได้ให้มอบความไว้วางใจและมอบความเต็มใจของตนและพร้อมที่จะรับความเสี่ยงในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทางสังคมและเศรษฐกิจ บนพื้นฐานของความมั่นใจที่รัฐบาลได้ดำเนินการตามความคาดหวังของประชาชนโดยมีประชาชนเป็นผู้สนับสนุนเคียงข้างในการรับมือกับแรงกดดันจากภายนอกซึ่งรวมถึงการคว่ำบาตรด้วยซึ่งสโลแกนที่ผู้นำสูงสุดได้มอบไว้จะเป็นรูปธรรมได้เมื่อทั้งสองสิ่งเคียงข้างกันไปด้วยกัน นั่นคือ การผลิตแบบก้าวกระโดดผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน

ข้อคิดเห็นของสำนักงาน
นโยบายดังกล่าวของผู้นำสูงสุดแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลยังจะคงนโยบายการห้ามนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือย หรือสินค้าที่อิหร่านสามารถผลิตเองได้ โดยจะเน้นการนำเข้าสินค้าประเภทวัตถุดิบเพื่อนำมาผลิตเองภายในประเทศซึ่งกระทบต่อการส่งออกสินค้าของประเทศอื่นๆ ไปยังอิหร่านโดยตรง รวมทั้งไทยด้วย โดยจากการสำรวจตามซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ หรือการเข้าพบผู้นำเข้า จะเห็นว่าอิหร่านสามารถผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าแบบสำเร็จรูปได้หลายรายการ อาทิ เครื่องดื่มรสผลไม้ผสมเม็ดแมงลัก/วุ้นมะพร้าว เครื่องดื่มน้ำสับปะรด ทูน่ากระป๋อง น้ำจิ้มรสไก่ (นำเข้าแล้วมาบรรจุภายในประเทศ) ผลิตภัณฑ์สปา/น้ำมันนวดต่างๆ ที่เคยนำเข้าจากไทย

thThai