ตามข้อมูลของสมาคม Japan Chain Stores Association มูลค่าการจำหน่ายของซูเปอร์มาร์เกต ทั่วประเทศญี่ปุ่นในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ขยายตัวร้อยละ 5.5 จำนวนผู้มาใช้บริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 และมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อรายเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการปรับขึ้นราคาสินค้า โดยเฉพาะสินค้าอาหาร และจำนวนวัน (ปี 2567 เป็นปีอธิกสุรทิน มี 366 วัน) ขณะที่ปริมาณการบริโภคยังคงต่ำกว่าปีก่อนหน้า

 

เมื่อจำแนกตามประเภทสินค้า มูลค่าการจำหน่ายสินค้าอาหารมีสัดส่วนมากที่สุด (ร้อยละ 70)  มีอัตราการขยายตัวร้อยละ 6.3 ตามราคาผัก และสินค้าเกษตรที่ปรับสูงขึ้นเป็นสำคัญ โดยเนื้อไก่ และเนื้อหมูได้รับความนิยมบริโภคมากกว่าเนื้อวัว เนื่องจากมีราคาถูกกว่า ในส่วนของสินค้าอุปโภค เสื้อผ้ามีการจำหน่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 โดยเฉพาะเสื้อผ้าสำหรับฤดูหนาว และฤดูใบไม้ผลิ (เช่น เสื้อโค้ท และเสื้อไหมพรม) นอกจากนี้ ของใช้ในบ้าน และกระเป๋าเดินทางเพิ่มขึ้นเช่นกัน

 

ในการนี้ สมาคมฯ คาดการณ์ว่า การยกเลิกนโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบของธนาคารกลางญี่ปุ่น จะทำให้เงินเยนแข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ราคาสินค้านำเข้าปรับลดลง และทำให้การบริโภคภาคครัวเรือนขยายตัว

—————————————————————————-

ที่มา : https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC253TY0V20C24A3000000/

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา

thThai