บริษัท Visa Inc เป็นผู้นำระดับโลกด้านการชำระเงินดิจิทัล ซึ่งทางบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบของการชำระเงินของคนเวียดนามในปัจจุบัน จากการศึกษาพฤติกรรมในการชำระเงินของผู้บริโภค วีซ่าอิงค์ได้เน้นย้ำถึงการเพิ่มขึ้นของรูปแบบการใช้ไร้เงินสดในหมู่ผู้บริโภคชาวเวียดนาม

ตามรายงานของบริษัท Visa Inc ผู้ตอบแบบสำรวจชาวเวียดนามร้อยละ 56 จะพกเงินสดน้อยกว่าปีที่แล้ว โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคของคนรุ่นใหม่ที่กำลังมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด โดยร้อยะละ 89 ของผู้ตอบแบบสำรวจมีการเปลี่ยนมาใช้แบบไร้เงินสดแทน โดยทางบริษัทยังเจาะลึกถึงแนวโน้มที่ส่งผลถึงรูปแบบสังคมไร้เงินสดในเวียดนาม รวมถึงการ
เติมโตของการชำระเงินผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัล (Mobile Payment) โดยเวียดนามเป็นหนึ่งในอันดับต้นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของการนำกระเป๋าเงินดิจิทัลมาใช้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นที่นิยมในการชำระเงินของคนเวียดนามในปัจจุปันและมีส่วนช่วยเร่งการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล

ในขณะเดียวกัน การชำระเงินแบบเรียลไทม์ (Rapid Transport Protocol: RTP) หรือเรียกง่ายกันว่า “พร้อมเพย์” ได้รับแรงผลักดันที่ในเวียดนาม โดยการโอนเงินผ่านโทรศัพท์นั้นสร้างความสะดวกสบายและรวดเร็ว ในเวียดนามการชำระเงินแบบเรียลไทม์กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น โดยมีผู้บริโภคอย่างน้อยสองในห้าคนเคยใช้ ซึ่งการใช้งานที่มีความหลากหลายรูปแบบ เช่นการชำระเงินข้าวพรมแดน การชำระเงินผ่าน QR Code และการชำระบิล

นอกจากนี้ การผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ การซื้อก่อนจ่ายทีหลัง (Buy Now Pay Later: BNPL) ยังเป็นรูปแบบ
ยอดนิยมที่ผู้บริโภคชาวเวียดนามใช้ โดยเสนอตัวเลือกการชำระเงินที่ยืดหยุ่น และขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของผู้บริโภค โดยมีทั้งแอปที่ใช้งานง่าย มีการแจกส่วนลด การสะสมคะแนน และการติดตามการชำระเงินที่ง่าย ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการใช้งานบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเพิ่มมากขึ้น

จากการศึกษาของบริษัทวีซ่าอิงค์ ยืนยันว่า แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นต่อการทำธุรกรรมผ่านบัตรวีซ่าแบบไร้สัมผัสเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 53 และการซื้อผ่านบัตรวีซ่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 นอกจากนั้น สถิติจากธนาคารกลางเวียดนาม (State Bank of Vietnam: SBV) เปิดเผยว่าการชำระเงินที่ไม่ใช้เงินสดและการชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile banking) ให้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งสิ้นปี 2566 จำนวนบัญชีส่วนบุคคลมีจำนวนมากกว่า 182.88 ล้านบัญชี เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 เมื่อเทียบเป็นรายปี

(จาก https://en.vietnamplus.vn/)

ข้อคิดเห็น สคต

จากสถิติของธนาคารกลางเวียดนามในปี 2567 ธุรกรรมในเวียดนามที่ไม่ใช้เงินสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 63.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อีกทั้ง ธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ตมีการใช้งานเพิ่มขึ้นร้อยละ 57.85 และการจ่ายผ่านรหัสคิวอาร์
(Quick Response: QR) เพิ่มขึ้นร้อยละ 892.95 นอกจากนั้น ธนาคารกลางเวียดนามได้ร่วมมือกับหลายประเทศในภูมิภาค ได้แก่ ไทยและกัมพูชา ในการเชื่อมต่อการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่านรหัส QR เพื่อที่จะส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ทวิภาคี จากการที่เวียดนามเปลี่ยนเป็นสังคมไร้เงินสด ทำให้เกิดรูปแบบการชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ที่อำนวยความสะดวกรวดเร็วในการซื้อขาย ลดข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจ มีความปลอดภัยเพราะไม่ต้องพกเงินสด หรือไม่มีค่าธรรมเนียมเหมือนการใช้บัตรเครดิต ซึ่งยังถือได้ว่าเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยในการร่วมมือขยายตลาดสินค้าไปยังเวียดนาม

thThai