เมื่อกลางเดือนมีนาคม 2567 รัฐบาลอินเดียได้อนุมัติการลดภาษีนำเข้ายานพาหนะไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV) สำหรับผู้ประกอบการที่เข้ามาลงทุนจัดตั้งโรงงานผลิตยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานพาหนะในอินเดียที่มีการลงทุนมากกว่า 500 ร้อยล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป ตามนโยบาย made in India และเป้าหมายที่จะดันประเทศเป็นศูนย์กลางการผลิตโลกในหลายุตสาหกรรม โดยนโยบายดังกล่าวจะอนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถนำเข้ายานพาหนะลักษณะที่นำเข้ามาทั้งคัน (Completely Build Up : CBU) ที่มีราคามากกว่า 35,000 เหรียญสหรัฐ ด้วยภาษีระดับต่ำกว่าเดิม 15% (ปัจจุบันรถนำเข้าต้องเสียภาษี 70-100% แล้วแต่ขนาดเครื่องยนต์) โดยคาดว่านโยบายดังกล่าวจะสามารถดึงดูดบริษัทยานยนต์ชั้นนำระดับโลกเข้ามาลงทุนในอินเดียเพิ่มขึ้นได้
.
การออกประกาศนโยบายดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจสำหรับสมาคมผู้ผลิตยานยนต์อินเดีย (Society of Indian Automobile Manufacturers : Siam) และผู้ประกอบยานยนต์ที่กำลังพิจารณาลงทุนในอินเดียจำนวนมาก เนื่องจากมองว่าเป็นการเกื้อหนุนกันซึ่งกันและกันระหว่างรัฐบาลอินเดียกับผู้ผลิต โดยบริษัท VinFast Auto ผู้ผลิต EV รายใหญ่ของเวียดนามที่ลงทุนอยู่ในรัฐ Tamil Nadu ให้ความเห็นว่า นโยบายดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทสามารถทำราคารถยนต์ที่ต่ำลงและดึงดูดผู้ซื้อได้มากขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถช่วยให้เกิดการจ้างงานภายในบริษัทมากขึ้นถึง 3,500 อัตรา ในขณะที่บริษัท Ola Electric ให้ความเห็นว่านโยบายดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมยานยนต์ EV อินเดียเติบโตขึ้น และก้าวไปสูการเป็น Global EV hub ในอนาคต
.
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ
ยานพาหนะ EV ในอินเดียได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลขการจำหน่ายยานยนต์ EV ในปี 2023 รวมทุกประเภทสูงถึง 1.53 ล้านคัน มากกว่าปี 2022 ซึ่งยอดจำหน่ายอยู่ที่ 1.02 ล้านคัน ทั้งนี้ ยานพาหนะประเภท commercial vehicle และ passenger vehicle มีอัตราการเติบโตของยอดจำหน่ายสูงสุดที่ 169% และ 113% ตามลำดับ ซึ่งปัจจัยสนับสนุนมาจากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญและออกมาตรการเพื่อจูงใจทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคผ่านนโยบายต่างๆ
.
ปัจจุบันรัฐบาลอินเดียตั้งเป้าจะเป็นศูนย์กลางการผลิตของโลกในหลายอุตสาหกรรมรวมถึงอุตสาหกรรมยานยนต์และได้มีการออกนโยบายต่างๆเพื่อดึงดูดบริษัทชั้นนำให้เข้าร่วมลงทุนในอินเดีย โดยผู้เข้ามาลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ในหลายรูปแบบ อาทิ ต้นทุนการดำเนินธุรกิจที่ต่ำลง การอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการดำเนินธุรกิจที่ง่ายขึ้น ประกอบกับตลาดยานยนต์อินเดียที่กำลังเติบโตต่อเนื่อง ทำให้อินเดียเป็นหนึ่งในตลาดที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการยานต์ที่สนใจขยายธุรกิจ ทั้งในหมวดชิ้นส่วนยานยนต์ อะไหล่ อุปกรณตกแต่ง รวมถึงธุรกิจบริการต่างๆที่เกี่ยวเนื่อง
***************************
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลี
28 มีนาคม 2567

ที่มา:
– The Economic Times, 20 Mar 2024, India’s new EV policy to help launch many eco-friendly premium-quality SUVs: VinFast Auto
– The Economic Times, 19 Jan 2024, India’s EV sales surge to 1.5 million in 2023, up 50%

thThai