ตลาดกาแฟจีนโตไว เล็งเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมกาแฟ

 ตลาดกาแฟจีนโตไว เล็งเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมกาแฟ

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา   วัยรุ่นจีนบริโภคกาแฟมากขึ้น จุดประกายให้ตลาดกาแฟของจีนขยายตัวอย่างรวดเร็ว อ้างอิงจากข้อมูลจาก iiMedia Research ในปี 2566 ขนาดอุตสาหกรรมกาแฟของจีนมีมูลค่าทางการตลาดสูงถึง 617.8 พันล้านหยวน (ประมาณ 3.089 ล้านล้านบาท) และคาดว่าจะสูงถึง 1 ล้านล้านหยวน (ประมาณ 5 ล้านล้านบาท) ในปี 2568 มีการคาดการณ์ว่าประเทศจีนจะกลายเป็นตลาดกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกภายใน 10 ปีข้างหน้า ส่งผลให้บุคคลากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องอุตสาหกรรมกาแฟ จะกลายเป็นที่ต้องการอย่างมากในอนาคตอันใกล้

 

ตลาดกาแฟจีนโตไว เล็งเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมกาแฟ

ที่มาภาพ: https://www.iimedia.cn/c1088/99476.html

 

เนื่องจากตลาดกาแฟยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม กระทรวงศึกษาธิการของประเทศจีนได้ประกาศหลักสูตรปริญญาตรีประจำปี 2567 เพิ่มอีก 24 สาขา ซึ่ง 1 ในนั้นมีสาขาวิชา “วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมกาแฟ (咖啡科学与工程: Coffee Science and Engineering)” ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟให้ยั่งยืน

มหาวิทยาลัยแห่งแรกที่เปิดสอนสาขาวิชาดังกล่าว คือ Yunnan Agricultural University (云南农业大学) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ประสบความสำเร็จในการวิจัยกาแฟ และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อาทิ “เทคโนโลยีแกนกลางสำหรับการอบแห้งเมล็ดกาแฟด้วยลมร้อนจากแรงดันย้อนกลับ” ที่เริ่มพัฒนาตั้งแต่ปี 2558 และ “เทคโนโลยีแกนกลางสำหรับการปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพการแปรรูปกาแฟอย่างต่อเนื่อง” ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในสถานประกอบการการแปรรูปกาแฟ เพราะสามารถชดเชยข้อบกพร่องของอุตสาหกรรมกาแฟอย่างเห็นได้ชัดเจน และในปี 2565 ทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยก็ยังให้การสนับสนุนการใช้ “เทคโนโลยีการแปรรูปกาแฟโดยไม่ใช้น้ำ” ซึ่งแก้ไขปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปล่อยน้ำเสียในระหว่างกระบวนการแปรรูปกาแฟเบื้องต้นได้ และติด “ฉลาก” สีเขียวให้กับอุตสาหกรรมกาแฟยูนนาน

 

ตลาดกาแฟจีนโตไว เล็งเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมกาแฟ

ที่มาภาพ: CCTV News Weibo (央视新闻微博)

 

โดยหลักสูตรนี้จะประกอบไปด้วยวิชาเคมีสำหรับปรุงรสชาติกาแฟ วิศวกรรมการทำกาแฟ และวิศวกรรมการผสมกาแฟ ฯลฯ ซึ่งวิชาเหล่านี้ขัดเกลาบุคคลากรระดับมืออาชีพเพื่อช่วยส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในทุก ๆ ด้านของห่วงโซ่อุตสาหกรรมกาแฟ อาทิ ขีดความสามารถทางวิศวกรรมประยุกต์ เทคนิคและเทคโนโลยีการแปรรูปกาแฟ รวมถึงพัฒนากาแฟสายพันธุ์ใหม่ ๆ เป็น

 

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้

ด้วยความนิยมในการบริโภคกาแฟของชาวจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมกาแฟของจีนที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งประเทศจีนได้วางแผนรับมือกับปัญหาการขาดแคลนของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมกาแฟ ผ่านการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาในสาขาที่มุ่งเน้นทางด้านกาแฟโดยตรง ซึ่งตลาดกาแฟในประเทศจีนก็ถือเป็นตลาดอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจ และมีโอกาสไม่น้อยสำหรับผู้ประกอบไทยที่ต้องการนำสินค้าเข้ามาจำหน่าย แต่แบรนด์ที่อยู่รอดมักจะเป็นแบรนด์ใหญ่ที่มีเงินทุนค่อนข้างสูง หากผู้ประกอบการไทยต้องการเข้ามาในอุตสาหกรรมกาแฟของจีน จะต้องเตรียมพร้อม รวมทั้งศึกษาและปรับตัวตามความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน เช่น รสชาติ บรรยากาศของร้านค้า การบริการที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม สามารถทัดเทียมกับคู่แข่งได้ เป็นต้น

___________________________________________________________________________________

จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้

วันที่ 29 มีนาคม 2567

 

แหล่งที่มา

https://www.iimedia.cn/c1088/99476.html

thThai